Odgoj za odgovornost i solidarnost, za jačanje samopouzdanja…

Odgoj za volontiranje mogli bismo opisati kao uključivanje djece u obrazovanje o volontiranju kao i u volonterske aktivnosti koje su primjerene njihovoj dobi i stupnju razvoja s ciljem njihova svestranog socijalnog razvoja.

Današnja djeca budući su odrasli ljudi. Želimo da odrastu u samosvjesne i odgovorne osobe i očekujemo da će, kao odrasli, doprinositi i zajednici. Volontiranje je prilika da dijete od malena usvaja osjećaj za solidarnost, za pravednost, zdravo i humano društvo, demokraciju, uvažavanje raziličitosti, interkulturalnost, lokalnu zajednicu, timski rad, zaštitu okoliša, da integrira stečena znanja, da kvalitetno provodi slobodno vrijeme, druži se s osobama sličnih svjetonazora…

Niz aktivnosti plaćamo ne bismo li djetetu omogućili da se razvija u sposobnu i sretnu osobu – volontiranje je besplatno i dostupno svima!

Volonterski angažman prilika je za jačanje samopouzdanja, pozitivne slike o sebi, stjecanja raznih kompetencija, druženja, stjecanja radnih navika.
Dobrobiti volontiranja su bezbrojne i mnogo je načina na koji dijete možemo uključiti u volontiranje.

I zakonom je predviđen za razvoj programa obrazovanja i odgoja za volontiranje. Zakon razlikuje volontiranje mladih u dobi od 15 do 18 godina i djece mlađe od 15 godina. Volonterske aktivnosti djece mlađe od 15 godina Zakon naziva odgojem za volontiranje i uređuje situacije i okolnosti u kojima je moguće njihovo volontiranje. Ona mogu biti uključena u volonterske aktivnosti organizirane u odgojne i obrazovne svrhe od strane odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova socijalne skrbi ili drugih pravnih osoba pod posebnim uvjetima i to jedino uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika.

Iz Zakona o volonterstvu:

Članak 13.
(1) Maloljetna osoba mlađa od 15 godina života može biti uključena u obavljanje odgojno-obrazovnih volonterskih aktivnosti kao aktivnosti usmjerenih općem dobru i odgoju za volontiranje, i to samo u svrhu odgoja i obrazovanja na način koji pridonosi njezinu razvoju i socijalizaciji, uz uvjet da je organizator volontiranja odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela državne uprave, odgojno-obrazovnih ustanova ili ustanova socijalne skrbi.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka organizator volontiranja obvezno pribavlja pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili zastupnice maloljetne volonterke ili volontera.
(3) Osobi iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je obavljati volonterske aktivnosti u razdoblju između 20 sati i 6 sati radnim danom u kojem ima školske obveze te između 23 sata i 6 sati vikendom ili praznicima.
(4) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti zakonske zastupnice ili zastupnika.

Zakon o volonterstvu, NN 58/07
Volontiranje mladih u dobi od 15 do 18 godina omogućeno je Zakonom uz posebne uvjete (čl. 12. Zakona o volonterstvu, NN 58/07):
– uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika;
– ne smiju volontirati izvan granica RH bez pratnje zakonskog zastupnika;
– ne smiju biti uključeni u dugotrajno volontiranje (u trajanju duljem od 20 sati tjedno kontinuirano tri mjeseca).

Mladi u dobi od 15 do 18 godina imaju mogućnost volontiranja unutar škole, ali jednako tako mogu odlaziti i na volontiranje u udruge ili ustanove te ostale organizacije koje mogu biti organizatori volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu. Aktivnosti koje maloljetni volonteri obavljaju za vrijeme svog volonterskog angažmana moraju biti primjerene njihovoj dobi, tjelesnom i moralnom stupnju razvoja i vještinama i ne smiju predstavljati rizik za njihovo zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju školskih obveza.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima