U okviru projekta, održan je sastanak u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. godine, u online obliku, putem platforme Google meets.

Sastanku su prisustvovale djelatnice Krugova i Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica. Voditeljica projekta, Tihana Pandl je izvjestila nazočne o uspješnom prolasku prvog ZNS-a i financijskom odobrenju. U periodu od prošlog sastanka, održane su edukacije iz telefonskog savjetovanja osoba u krizi, edukacija Lidership skills i edukacija iz javne nabave. Dvije djelatnice su započele edukaciju iz knjigovodstva, koja će trajati do trećeg mjeseca iduće godine.

Ostvaren je veći broj sati volontiranja i savjetovanja, od predviđenog. Izraženo je zadovoljstvo pruženom podrškom i brojem volontera i korisnika koji su se do sada uključili u projekt. Planovi za 2023. godinu uključuju edukaciju iz digitalnog marketinga i društvenog poduzetništva. Planira se uključivanje novih korisnika i volontera na obje lokacije. Potrebno je do kraja provedbe projekta

zadovoljiti kvantitativne ishode, a u tu svrhu angažirati će se cijeli projektni tim, volonteri i reklame na FB-u.

Podijelite s prijateljima