Prosječna osoba gleda, a ne vidi, sluša, a ne čuje…dodiruje, a ne osjeća…hoda, a da toga nije svjesna…i govori, a ne promšlja.

Ponedjeljak 23.11. i utorak 24. 11. bili su rezervirani za “Ključeve uspješne komunikacije”, prvu u nizu edukacija s područja razvoja socijalnih vještina. Ovaj set edukacija provodili su Krugovi u suradnji s edukatoricom Anitom Šugić, mag.psych.

Prijavitelj projekta „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika“ Garešk’i kulturni centar u suradnji s partnertskom udrugom Krugovi iz Zagreba su proveli trening socijalnih vještina za članove udruge GKC koji su nezaposleni kao i za nezaposlene osobe koje pripadaju nekoj od teško zapošljivih skupina.

Prvoga dana edukacije polaznicima je prezentirana važnost uspješne komunikacije u svakodnevnom životu. Dobra komunikacija ima za posljedicu  usješne i zadovoljne odnose dok loša komunikacija vodi osamljivanju, otuđivanju i propadanju odnosa kako privatnih tako i poslovnih. Prezentirani su ciljevi kao i neki od mitova o komunikaciji te se polaznike upoznalo sa razinama i vrstama komunikacije. Drugoga dana edukacije polaznici su vježbali verbalno izražavanje osjećaja kao i konstruktivno davanje povratnih informacija. Kroz kratku vježbu se polaznicima  pokušalo osvjestiti pozitivne osobine kao temelj za dizanje samopouzdanja te je naposljetku prezentirana vještina aktivnog slušanja.

127220375_1493988394121561_6769694721560397578_o 127278207_1493988514121549_7745955637132660676_o 127511944_1493988610788206_6575499508288640683_o 127539172_1493988577454876_9008625328659077995_o 127644813_1493988487454885_1701217395117287272_o127518623_1493988660788201_7646778150477400939_o

Podijelite s prijateljima