Tijekom dva dana 7.6. i 8.6. održana je prva po redu edukacija iz područja menadžementa volontera u radu s ranjivim skupinama i kriznom volonterstvu.

Edukaciju je održala Sanja Bogdan Pavlović, a prisutno je bilo 8 članova Krugova i Udruge invalida rada i ostalih osi Virovitica.

Upoznali smo se sa normativnim okvirom volontiranja s ranjivim skupinama te popratnim dokumentima koji se odnose na sve organizacije civilnog društva koje regrutiraju volontere.

Osoba može istovremeno imati i intrinzične i ekstrinzične motive, ali će više i duže volontirati ako su njeni motivi intrinzični ili altruistički, (Craig-Lees, Harris i Lau, 2008; Penner, 2002).

Podijelite s prijateljima