U sklopu programa „Školica za velike i škola za malene“ je održana trodnevna edukacija za djelatnice ŽGK „Korak“ iz područja roditeljstva i jačanja roditeljskih kompetencija te iz područja emocionalnog opismenjavanja i osnaživanja djece. Kroz spomenute edukacije naše su djelatnice učile kako poticati i jačati kompetencije roditelja, kako ih osnažiti u njihovim ulogama te kako ih potaknuti da stvaraju pozitivnu sliku o sebi. Također su učile o temeljima emocionalnog razvoja i o emocionalnoj pismenosti te kako to znanje prenijeti djeci na razumljiv i prihvatljiv način.

Osim što će izravno provoditi savjetovanja sa majkama i djecom, stečeno znanje i vještine naše će djelatnice upotrijebiti kako bi kreirale dva preventivna programa:

  • Školica za roditelje“ s ciljem pružanja psihosocijalne podrške ženama koje se nalaze u konfliktnim brakovima i s ciljem preveniranja transgeneracijskog prijenosa koji je prisutan u obiteljima u kojima ima nasilja;
  • Škola za emocionalno opismenjavanje“ s ciljem upoznavanja djece sa raznim obrascima ponašanja i iskazivanja emocija, ali i kako bi ona znala prepoznati i imenovati emocije koje osjećaju.

Oba preventivna programa provodit će se kroz višemjesečno pružanje usluge psihosocijalne podrške djeci i majkama iz konfliktnih obitelji, grupno i individualno, te kroz interaktivna predavanja i radionice.

Edukaciju je provela Ljiljana Krznar Buzov, socijalna radnica, sa završenim specijalističkim studijem supervizije psihosocijalnog rada, gestalt terapeutica ispred udruge „Krugovi – Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje“ iz Zagreba, a edukacija se odvila u prostorijama Knjižnice za mlade u Karlovcu. Program „Školica za velike i škola za malene“ provodi se kroz Jednokratne financijske podrške koju financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 50.000,00 kn.

 

10

22

1821

15

12

36

5

Podijelite s prijateljima