Radno mjesto


Mjesto rada: GRAD ZAGREB, Zagrebačka županija


Broj traženih radnika: 10


Vrsta zaposlenja:

  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena – prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: Djelomično


Natječaj vrijedi od: 25.03.2024.


Natječaj vrijedi do: 01.05.2024.


Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad


Posloprimac


Razina obrazovanja:


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Zaželi pomoć u kući“, SF.3.4.11.01.0409 koji se financira iz otvorenog trajnog poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, broj poziva: SF.3.4.11.01., u sklopu ESF+ i Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“, udruga Krugovi raspisuje:

Natječaj za radno mjesto

„Radnik/ica za potporu i podršku u svakodnevnom životu starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom“


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 30 mjeseci pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom. Jedan radnik/-ica brinut će o najmanje šest pripadnika ciljane skupine.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Način rada: smjena – prijepodne
Radno iskustvo: Nije bitno
Trošak prijevoza: Djelomično
Trajanje Javnog poziva/natječaja: 25.03.2024. – 01.05.2024.

Opis poslova:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Posao podrazumijeva rad na terenu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Zamolba treba sadržavati:

  • Životopis (s naznakom broja mobitela ili e-maila)
  • Potvrdu o stažu s mirovinskog osiguranja (ne starije od dana objave natječaja)
  • Preslika osobne iskaznice ili drugog jednakovrijednog dokumenta
  • Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak

Tražena dokumentacija može se priložiti u obliku neovjerenih slika ili elektronički, ukoliko se dostavi putem e-maila. Izabrani podnositelj prijave dužan je prije sklapanja ugovora o radu predočiti originale dostavljenih dokumenata.

Prijavom na ovaj javni natječaj smatra se da je podnositelj prijave dao priliku za obradu i objavu osobnih podataka vezanih uz postupak provedbe ovog natječaja. Osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte i dr.) bit će u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) obrađivati ​​isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se prijavljenim  na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je predana u natječajnom roku.

Udruga Krugovi zadržava pravo pozvati podnositelja prijave na razgovor ukoliko bude potrebe.

Udruga Krugovi pridržava prava poništenja Natječaja, odnosno pravo ne odabira niti jednog podnositelja prijave, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema podnositeljima prijave.

Rokovi i način podnošenja prijave:


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na e-mail adresu: [email protected] ili preporučeno poštom na adresu Krugovi, Kombolova ulica 13, 10000 Zagreb.
 

Rok za dostavu prijava je: 01.05.2024.


Poslodavac


Poslodavac: Krugovi


Kontakt: 

e-mailom:[email protected]

pisana zamolba: Kombolova ulica 13, 10000 Zagreb


Podijelite s prijateljima