Projekt „Otvori kišobran nenasilja“ namijenjen je edukaciji, aktivnom sudjelovanju i kreativnom izričaju djece 2. do 5. razreda razreda osnovne škole, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije vršnjačkog i elektroničkog nasilja među djecom kroz aktivno i kreativno sudjelovanje i njima bliske aktivnosti na području Grada Zagreba, Rovišća, Čazme i Velike Gorice.
Projekt je podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.logo-10

Generalni cilj projekta:

Prevenirati vršnjačko i elektroničko nasilje te govor mržnje među djecom osnovnih škola Grada Zagreba Velike Gorice, Čazme i Rovišća, kroz poticanje suradnje stručnjaka, roditelja i učitelja

Specifični ciljevi projekta:

 1. Prikupiti i obraditi statističke podatke o utjecaju nasilja, oblicima i pojavnosti vršnjačkog i elektroničkog nasilja među djecom među roditeljima, stručnjacima koji rade s djecom i građanima putem anketnih upitnika
 2. Osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika nasilja putem kreativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje i poticanje tolerancije, educirati djecu 4. i 5. razreda o  opasnostima Interneta i elektroničkog nasilja
 3. Potaknuti aktivno sudjelovanje i kreativnost djece povodom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije i nenasilja
 4. Putem dramske ekspresije, aktivno uključiti emocije i sudjelovanje djece te snimiti autentične skečeve o doživljaju nasilja
 5. Djecu 2.- 3. razreda podučiti tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema bez tužakanja i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja
 6. Educirati učitelje i roditelje za primjenu gestalt metoda u radu s djecom te za usvajanje alata za odgoj i prevenciju vršnjačkog i elektroničkog nasilja, potaknuti suradnju stručnjaka i roditelja
 7. Stručnjacima škole i roditeljima omogućiti jasnoću protokola i zakona u postupanju s vršnjačkim nasiljem te onim putem društvenih mreža
 8. Pružiti psihoterapijsku podršku za roditelje djece s poteškoćama u socijalizacijskim vještinama, koja trpe ili su podložna su nasilju
 9. Educirati i informirati djecu, roditelje i stručnjake o prevenciji nasilja i metodama putem izrade i distribucije brošure, Facebook stranicom te promocijom animiranih filmova Kako se zaštititi na Internetu i spriječiti ‘cyberbulling’ i Komunikacijske vještine za sprječavanje vršnjačkog nasilja
 10. Ojačati umreženost Centra Krugovi, osnovnih škola, udruge Puna kuća, policije, centara za socijalnu skrb na prevenciji nasilja na Internetu i govora mržnje
 11. Ostvariti kontinuirano informiranje, podršku i aktivno sudjelovanje korisnika u kreiranju Facebook stranice

Navedeni generalni i specifični ciljevi ostvariti će se kroz godišnju provedbu aktivnosti na području Grada Zagreba, Velike Gorice, Čazme i Rovišća. Primjenom gestalt tehnika, art terapije, imago dijaloga i dramske ekspresije djeca i odrasli će se educirati i raditi na razvoju socijalnih vještina nužnih u prevenciji nasilja.  Statističkim podacima prikupljenim anketnim uzorkom ustvrdit ćemo postojanje problema i okidača po mišljenju roditelja, stručnjaka i građana. Kroz projektne aktivnosti utvrditi ćemo uzroke postojanja problema u kontaktu s djecom putem radionica u osnovnim školama i Centru Krugovi te putem savjetovanja /telefonskih, online i individualnih/. Kroz stručne edukacije roditelja o sigurnosti djece u školi i izvan nje te na društvenim mrežama, metodama povezivanja s djetetom, stvaranja povjerenja te alatima za praćenje aktivnosti djece na Internetu, nastojat ćemo umrežiti sve dionike koji su uključeni u prevenciju nasilja na Internetu i putem sredstava komunikacije na daljinu. Također, pojasniti ćemo zakonodavnu stranu kod prevencije vršnjačkom i elektroničkog nasilja te ojačati ulogu roditelja, stručnjaka, škole, ali i institucija koje su povezane sa policijom i Centrima za socijalnu skrb.

Dječja znatiželja, interes za radionice biti će potaknuti putem kreativnog pristupa – poticanjem umjetničkih vještina djece kroz glumu, snimanje video uradaka, art terapijom, psiho dramom, likovnim i literarnim radovima, educiranjem putem animiranog filma te aktivnim uključivanjem djece u procese stvaranja okružja nenasilja i tolerancije.

Podijelite s prijateljima