Video je nastao uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva u sklopu programa “Jak i NEovisan”. Namijenjen je djeci sedmih i osmih razreda osnovne škole, kao primjena tehnike opuštanja u izazovnim situacijama.

Sadržaj videa je isključiva odgovornost Centra Krugovi i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

Podijelite s prijateljima