Predavač: Sanja Bogdan Pavlović

Planiranje i budžetiranje u praksi, 19.11.2020.

Kratki sadržaj predavanja:

 • analize internog i eksternog okruženja (pestle, djelatnost, tržište, konkurencija, ranjivost, aktualna organizacija, povijesni rezultati i pokazatelji)
 • provjera strateških namjera (misija – vrijednosti – vizija – temeljne vrijednosti – dugoročni ciljevi)
  i odabrane strategije
 • ocjena razvojnih mogućnosti i rizika, analiza portfelja proizvoda i usluga
 • segmentacija tržišta, utvrđivanje komercijalnih i financijskih potencijala postojećih i potencijalnih kupaca
 • planiranje organizacije i ključnih inicijativa (strateška mapa)
 • planiranje troškova i ulaganja i mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja
 • izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok

Uz teoretski dio predavanja održane su vježbe:

 • analiza atraktivnosti gospodarske grane porterovih 5f
 • izračun točke pokrića
 • izračun potrebe za obrtnim sredstvima

 

 

 

 

Podijelite s prijateljima