Institucionalna i izvaninstitucionalna…

U  Hrvatskoj, prema posljednjim dostupnim podacima, za svoje starije i nemoćne članove obitelji brine oko 17% osoba u dobi od 35 do 49 godina. Dio je to tzv. neformalne skrbi temeljene uglavnom na obiteljskoj solidarnosti, skrbi koju pružaju bračni drugovi jedno drugome, djeca svojim roditeljima ili bliža ili daljnja rodbina.

Nažalost, sustav propisima u dovoljnoj  mjeri ne podržava tu brigu pa tako osobe koje brinu za svoje stare i nemoćne nemaju mogućnost korištenja bolovanja ili neplaćenog dopusta, kao ni prilagodbe radnog vremena ili ostvarivanja prava na status njegovatelja. Takvim bi osobama trebalo osigurati više podrške, što bi u cjelini zasigurno doprinijelo duljem ostanku starijih i nemoćnih u svojim domovima te deinstitucionalizaciji, kojoj kao zemlja težimo.

Na ove probleme upozoravala je pučka pravobraniteljica Lora Vidović u svojim Izvješćima, uz preporuku nadležnim ministarstvima da normativno reguliraju mehanizme podrške i pomoći članovima obitelji, u okviru sustava neformalne skrbi o starima i nemoćnima. Potrebno je poticati i razvijati usluge za starije osobe u lokalnim sredinama i činiti ih dostupnima u svim dijelovima zemlje.

Pozitivan iskorak učinjen je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je  u  Strategiji socijalne skrbi za starije osobe 2017.-2020. predvidjelo uvođenje prava na status njegovatelja za skrb o starijima.

Problem nedostatne podrške članovima obitelji koji se brinu za svoje starije i nemoćne aktualiziran je nakon donošenja novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Zakon sadrži dvije značajne novine u zaštiti starijih osoba –  prvi put starije se osobe spominju kao posebno zaštićena skupina, a zanemarivanje njihovih potreba postaje oblikom obiteljskog nasilja.
Više o novom Zakonu možete pronaći ovdje, a o neformalnoj skrbi za starije ovdje.

Podržati treba i neprofitne organizacije koje svojim djelovanjem nastoje popuniti kockice koje nedostaju u slici podrške našim starijim i nemoćnim građanima. Centar Krugovi organizacijom volonterske podrške i aktivnosti za starije nastoji pružiti podršku i pomoć jednom dijelu naših starijih i nemoćnih, a  posebno onima niskog socijalnog statusa. Želite li postati dijelom našeg volonterskog tima, javite nam se!

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

 

Podijelite s prijateljima