Imaš DOBRU ideju?

ŽELIŠ RAZVITI NEŠTO SUPER? POSLOVATI BOLJE?

ZNAŠ DA TVOJE PODUZEĆE STVARA DOBRO ZA ZAJEDNICU?

POKRENI NEŠTO SVOJE JE TU ZA TEBE. PRIJAVI SE! ČEKAMO TE!

Natječaj za 6. generaciju je otvoren do 14. veljače 2022. do 12:00 sati

Pokreni nešto svoje” je program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te korisnicima pruža :

  • Mentorstvo u razvoju poduzeća
  • Bespovratna sredstva

Prihvatljivi prijavitelj je:

  • postojeće mikropoduzeće ili
  • osoba pod uvjetom da prije korištenja potpore registrira poduzeće

Korisnik potpore može biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koje spada u mikropoduzeća. Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta.

Prijavitelji šalju svoju prijavu putem web obrasca. Krajnji rok za slanje prijava je 14. veljače 2022. do 12 sati (podne)

Vrijeme trajanja projekata je šest i pol mjeseci.

Stručna komisija ocjenjuje projekte sukladno kriterijima navedenima u uputama za prijavitelje.

ACT Grupa će ugovorenim projektima za vrijeme trajanja projekta osigurati besplatno:

  • mentorstvo u razvoju poduzeća, provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata,
  • mentorstvu u svrhu postizanja pozitivnog društvenog utjecaja,
  • mentorstvu u pojedinim poslovnim funkcijama poduzeća, sukladno specifičnim potrebama poduzeća i njihovog poslovanja.

Financijska potpora u 2022. iznosi 74.000 kuna.

Više o samom natječaju: https://pokreninestosvoje.hr/upute-za-prijavitelje/

Fotografija i tekst preuzeti sa službenih stranica natječaja

Podijelite s prijateljima