Metro portal objavio je vijest o volonterskom angažmanu u podršci maligno oboljelim osobama.

Centar Krugovi od svog osnutka potiče volontiranje kao jedinstven izraz i doprinos pojedinca društvu u kojem živi i sebi samome – jer pomažući drugome doprinosimo i sebi samima.

Volontiranje je dobrovoljna aktivnost, vlastiti izbor pojedinca, a u sebi sadrži potencijal izgradnje suosjećanja i solidarnosti sa drugima i drugačijima.

Centar Krugovi ima organiziranu mrežu volontera – mladih i onih starije dobi. Godine u ovom kontekstu nisu važne. Svatko u skladu sa svojim mogućnostima može volontirati.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima