PPP- prihvaćaj, poštuj, povezuj je projekt koji je usmjeren na povećanje ikluzije i razvijanja senzbiliteta za integraciju drugačijih, s posebnim naglaskom na prava nacionalnih manjina. Projektom se potiče tolerancija, multikulturalnost i interkulturalnost, kao što se i jačaju osobne kompetencije djece i roditelja u cilju očuvanja osobnog, nacionalnog i lokalnog identiteta. Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, u iznosu od 132.500,00 kn.

Projektni partneri su Isusovačka služba za izbjeglice koji će aktivnosti izvoditi u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu (Dugave, bivši hotel Porin) i Centru za integraciju izbjeglica SOL (Zagreb, Dubrava) te OŠ Gustava Krkleca-Zagreb, OŠ Šćitarjevo- Velika Gorica, OŠ Sesvetska Sopnica te OŠ Ivane Brlić Mažuranić iz Ogulina.

Suradnici na projektu su Centar za obitelj, djecu i mlade Malešnica, Centar za primjenu integriranog znanja ANZIP i Teatar Puna kuća, sa kojima do sada imamo odličnu suradnju na projektima za uključivanje djece, mladih i ranjivih skupina.

Sve aktivnosti doprinose generalnom cilju projekta, a koji je: povećati mogućnosti djeci i mladima (opće populacija, nacionalnih manjina i azilanata, s poteškoćama u učenju i ponašanju) u Zagrebu, Ogulinu, Velikoj Gorici, Sesvetama da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Specificirano (prema ciljevima) planiramo ostvariti:
a) informirati, educirati osnovnoškolsku djecu razredne nastave osnovnih škola radionicama za jačanje spoznaja o integraciji različitosti, razvijanju i očuvanju prijateljskih veža, važnosti njegovanja i čuvanja vlastitog nacionalnog identiteta uz poštovanje drugih identiteta, toleranciju i otvorenost, kulturu nenasilja, emocionalno osnaživanje, razviti senzibilitet za drugačije (posebno slabije) i marginalizirane, razvijati kritičko mišljenje kreativno mišljenje i izričaj, motivirati djecu na cjeloživotno učenje i pozitivnu percepciju prema učenju
b) informirati, educirati i osnažiti roditeljske kapacitete kako bi bili konstruktivna podrška i pozitivan primjer
c) edukativnim i kreativnim radionicama poticat ćemo razvoj socijalnih vještina djece – timskog rada/rada u grupi, fair-playa, vrijednosti rada i truda, zalaganja i kompetitivnosti
d) podrškom i pomoći u učenju jačat ćemo kapacitete djece pripadnika manjine (nacionalne ili djece s teškoćama) za svladavanje školskog gradiva što je preduvjet za postizanje uspjeha (i imanje osjećaja uspjeha) i integraciju u društvu i životu općenito
e) obilježavanjima međunarodnih dana promicat ćemo multikulturalnost, toleranciju, ljudska prava etničkih manjina (s posebnim naglaskom na prava djece, manjina i azilanata/migranata), jačati svijest o važnosti njegovanja i poštivanja, življenja općeljudskih vrijednosti, civiliziranog, demokratskog društva i diseminirati rezultate pojedinih projektnih aktivnosti i projekta općenito, kao i poticati kreativno stvaralaštvo, ljubav prema materinjem jeziku, nacionalnom identitetu i kulturi
f) volonterskim aktivnostima i uključivanjem volontera (nacionalnih i stranih) i organizacijom humanitarnih aktivnosti (sakupljanjem igračaka i literature) promovirat ćemo volonterstvo kao poželjan stil života kojim jačamo osobne i profesionalne kapacitete i odgajamo se za aktivno građanstvo i demokraciju; pružiti autentično iskustvo djeci tijekom radionica kroz gostovanje stranih volontera
g) pružati podršku organizacijama koje rade s azilantima/migrantima i doprinijeti lakšoj integraciji djece i odraslih azilanata/migranata/osoba pod međ. zaštitom u hrvatsko društvo
h) informativno-promotivno-edukativnim materijalima- lecima za roditelje i bookmarkerima za djecu poticati toleranciju, ideju o bogatstvu u različitosti te diseminirati rezultate projekta,
i) jačati kapacitete Centra Krugovi, jačati suradnje i osnaživati dosadašnja i sadašnja partnerstva, stvarati nova partnerstva i ostvarivati nove suradnje kao i kreirati nove aktivnosti i projekte u skladu s  misijom Centra Krugovi
j) osnažiti kapacitete Centra Krugovi zapošljavanjem mlade nezaposlene osobe s odgovarajućim volonterskim iskustvom

Podijelite s prijateljima