Volonter/ka ima pravo:

na pisanu potvrdu o volontiranju ili upis volonterskog iskustva u volontersku knjižicu,
na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatraži,
na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja,
na prikladnu edukaciju s ciljem poboljšanja kvalitete obavljenih aktivnosti i pruženih usluga, osobito ako to zahtijeva narav volonterskih aktivnosti i usluga koje se pružaju,
na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja,
na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati i pravima koja im pripadaju na temelju Zakona i drugih propisa kao i općih akata organizatora volontiranja, a u slučaju sklapanja usmenog ugovora o tome daje izjavu u pisanom obliku,
na primjerene i sigurne uvjete rada u skladu s naravi volonterskih aktivnosti koje obavlja,
upoznati se s opasnostima vezanima uz specifični oblik volontiranja koje obavlja,
na dnevni odmor u ugovorenom trajanju,
na zaštitu privatnosti i osobnih podataka,
sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja,
na detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja
pravo na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje,
pravo na priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem,
pravo na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatraži.

Volonter/ka je u obvezi:

volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja,
čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja,
odbiti volontiranje koje je suprotno propisima,
poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja,
prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu organizatoru ili korisniku volontiranja.

Photo by Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-person-holding-a-plant-in-a-soil-8543605/

Objava Prava i obveze volontera pojavila se prvi puta na UHBOPTSPSDŽ.

Podijelite s prijateljima