Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“, broj 157/13, 152/14 i 99/15) osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditetom.

U ovom članku ćemo navesti dva novčana prava za osobe s invaliditetom.

PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU

Ovo pravo se priznaje u postotku od osnovice koja iznosi 350% 232.26 EUR (1.750,00 kuna). Priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja. Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Osobu se upućuje na vještačenja u Zavod za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja po službenoj dužnosti.

PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Ovo pravo se priznaje u punom iznosu od 79,63 EUR (600 kuna) ili smanjenom iznosu od 55.74 EUR (420 kuna). Priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Korisniku prava na doplatak za pomoć u kući može se iznimno priznati i usluga pomoći u kući u organiziranju prehrane (priprema ili dostava gotovih obroka) obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, a koje ne može sam niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta. Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom zavodu za socijalni rad. Osoba se upućuje na vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Fotografija: Unsplash

Preuzeto: gov.hr

Podijelite s prijateljima