Doplatak za pomoć i njegu od 600 i 420 kuna

Starija osoba kojoj je zbog stupnja invaliditeta potreba pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba, može ostvariti doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu od 600 i u smanjenom iznosu od 420 kuna. No, ako je starija osoba sklopila  ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora, ona ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Iz Centra razlikuju stupnjeve invaliditeta te iznose koji se temeljem toga isplaćuju.

“Napominjemo da osoba kojoj je utvrđen treći stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu od 600 kuna mjesečno neovisno o tome ima li vlasništvu drugi stan ili kuću osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu te neovisno o tome ima li u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti”, odgovorili su iz CZSS-a.

Isto tako, drugačiji uvjeti vrijede za osobe koje potpadaju u drugi stupanj težine invaliditeta.

Ukoliko je osobi utvrđen drugi stupanj težine invaliditeta tada ima pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu od 420 kuna mjesečno, osim ako prosječan mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 1.250 kuna odnosno ako prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.000 kuna u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka”, zaključuju iz Centra.

Status njegovatelja za starije osobe

Ako starija osoba obavlja djelatnost njegovatelja tada ima pravo na priznavanje statusa i na određenu naknadu. Odnosno, njegovatelj osobe s invaliditetom ima pravo na naknadu u iznosu od 4.500 kuna te prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima, navode iz CZSS-a.

Osim novčanih vrsta pomoći starije osobe mogu ostvariti pravo na tri socijalne usluge.

Pomoć u kući

Socijalna usluga pomoć u kući uključuje organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka), obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Stariji ovu uslugu mogu koristiti ako im je prijeko potrebna pomoć druge osobe te ako ima partner ili djeca ne mogu pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Svaka starija osoba koja smatra da joj je pomoć u kući potrebna i koja želi ostvariti pravo na ovu uslugu mora se javiti nadležnom centru za socijalnu skrb koji je temeljem prebivališta starije osobe odgovoran za to područje.

Socijalna usluga organiziranog stanovanja

Usluga koja se, između ostalog, pruža starijim osobama koje ne mogu samostalno zadovoljavati svoje potrebe te koje su ovisne o tuđoj pomoći, naziva se usluga organiziranog stanovanja. Usluga se može organizirati u stambenim jedinicama koje uključuju obiteljsku kuću ili stan gdje se može primiti maksimalno osam starijih osoba.

“Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika”, odgovorili su iz CZSS-a.

Usluga smještaja uz mogućnost naknade u iznosu od 250 kuna

Posljednja socijalna usluga slična je usluzi organiziranog stanovanja, no djelatnost se obavlja u većem opsegu. Radi se o usluzi smještaja. Ova usluga, što se tiče starijih osoba, je razvijenija nego li usluga organiziranog stanovanja. Smještaj se pruža svakoj starijoj osobi koja treba intenzivnu skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a to nije moguće osigurati u vlastitoj obitelji ili pružanjem drugih socijalnih usluga. Starije osobe uslugu smještaja mogu dobiti u domu za starije, udomiteljskoj obitelji, vjerskoj zajednici koja pruža uslugu smještaja ili kod pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost smještaja poput privatnih domova za starije. No, usluga smještaja se, između ostalog, ne može priznati starijoj osobi koja je potpisala ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju te starijoj osobi koja koristi uslugu pomoć u kući.

Iz Centra su objasnili koji su to uvjeti koje starija osoba mora ispuniti kako bi uz uslugu smještaja mogla ostvariti i pravo na naknadu od 250 kuna.

“Pravo na naknadu za osobne potrebe korisnika priznaje se odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju u iznosu od 250 kuna mjesečno“, zaključili su iz Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Tekst u potpunosti preuzet sa portala www.mirovina.hr;

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima