Na svježi zrak kroz smetlarnik…

Naša korisnica S. R. živi u novozagrebačkom naselju Sopot, u neboderu, na 7. katu. Teško je pokretna i ne izlazi van bez pratnje naših volontera, jednom tjedno.
S. na zrak izlazi kroz smetlarnik jer stambena zgrada nema osiguran spust za invalidska kolica. Da bi izašla mora imati dodatni ključ od smetlarnika i otključati ga i zaključati što je u njenom slučaju teško izvedivo i stoga ne može izlaziti sama. Ponekad je izlaz dodatno otežan (ili nemoguć) jer se na izlazu iz smetlarnika znaju nalaziti parkirana vozila. Naše su volonterke stavile natpis na kojem je vidljivo da je nužno da prilaz ostane slobodan no, kako to nije službeni znak i ne postoje konsekvence za vozilo koje se parkira na prilazu, sve ostaje na dobroj volji vozača. Uz to, S. mora kružiti invalidskim kolicima oko zgrade dok ne pronađe slobodan spust sa kolnika jer se i na tim mjestima nalaze parkirana vozila.

Sam izlaz je nepraktičan, tmuran i vrlo neugodan. Smetlarnik je prostorija koja jako zaudara po smeću, pogotovo za toplijih mjeseci i koja je vjerojatno najprljavija prostorija u zgradi. Nikome nije ugodno zadržavati se u njoj i većina to čini samo na kratko (toliko koliko izbace vreću sa smećem u spremnik).

Planiramo pokrenuti mehanizme za promjenu takvog stanja i našoj S. kao i drugim stanarima (roditeljima sa kolicima, biciklistima i dr.) omogućiti ono što i im i po zakonu pripada – ulaz i izlaz kroz glavna ulazna vrata na stambenoj zgradi.

s2slavka 3

slavka 4

Zakonske odredbe vezane uz navedeni problem:

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Na temelju članka 14. stavka 3. i članka 144. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

I. Opće odredbe

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) i unapređivanja pristupačnosti građevinama javne, poslovne, stambene i stambeno-poslovne namjene, te uvjeti i način jednostavne prilagodbe pristupačnosti građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.

Članak 2.
Pristupačnost, unapređivanje pristupačnosti i jednostavna prila­godba pristupačnosti građevina iz članka 1. ovoga Pravilnika osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem tih građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.
Kada su elementi pristupačnosti ujedno i dio puta za izlaženje u slučaju opasnosti, tada moraju ispuniti i zahtjeve po posebnom propisu.
Vlasnik građevine dužan je održavati elemente pristupačnosti i ne smije smanjivati uvjete uporabe pomagala osoba s invaliditetom.

III. OBVEZNI ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI

Članak 7.
Obvezni elementi pristupačnosti su:
A. elementi pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika,
B. elementi pristupačnosti neovisnog življenja i
C. elementi pristupačnosti javnog prometa.
Obvezni elementi pristupačnosti primjenjuju se odabirom najpovoljnijeg rješenja u odnosu na namjenu i druge značajke građevine.

Članak 16.
Ulazni prostor
Ulazni prostor u građevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pješačke površine ili uz pomoć elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika.
Ulazni prostor mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:
– jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata
širine svijetlog otvora od najmanje 2 × 90/210 cm,
– vrata koja se otvaraju prema van ili posmično,
– pristupačnu kvaku prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,
– prag vrata koji nije viši od 2 cm,
– strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađene u razinu poda,
– u slučaju kada su glavna ulazna vrata kružna, uz njih i zaokretna ili posmična vrata širine
svijetlog otvora najmanje 90 cm,
– u slučaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata,
u tom slučaju, osiguran uporabni prostor veličine najmanje 150 × 150 cm,
– oznaku smjera otvaranja vrata,
– u slučaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploha
površine veće od 1,5 m2, bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm,
– vjetrobran duljine od 240 cm,
– kod usmjeravajućeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle širine najmanje 90 cm,
– osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa,
– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,
– oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

 

Podijelite s prijateljima