Trajanje projekta studeni 2021.- studeni 2022.

Odobreno od strane Civic Europe fonda.

Partneri i suradnici: osnovne i srednje škole Novog Zagreba, MO na području Novog Zagreba, Zagrebački inovacijski centar, Grad Zagreb, Mreža mladih Hrvatske, Filozofski fakultet i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, ŠRC Utrina

Naš plan je uključiti mlade u lokalne procese donošenja odluka i razvoj zajednice, kao i dati glas marginaliziranim skupinama u našim zajednicama. Počet ćemo stvaranjem inicijative mladih, a zatim ćemo ih osnažiti educirajući ih o građanskom aktivizmu uz mentorsku podršku. Krajnji cilj je stvaranje vijeća mladih u tri različita mjesna odbora u Novom Zagrebu.

U formalnom obrazovnom procesu ne stavlja se dovoljno naglasak na važnost aktivnog građanstva u razvoju demokratskog društva. Mladima nedostaje znanje o građanskom aktivizmu, ne znaju kako mogu sudjelovati i kakav utjecaj njihovo djelovanje može imati. Mladi se ne osjećaju dovoljno snažnima i kompetentnima uključiti se, budući da donošenje odluka na lokalnoj razini nije jasno i pristupačno mladim ljudima što im otežava uključivanje i glas. Lokalnoj mladeži također nedostaje prostora ili značajnih aktivnosti koje bi im omogućile da se zaista povežu i osjećaju uključeno i važno u lokalnoj zajednici.

1. Projekt će započeti promotivnim aktivnostima radi okupljanja mladih iz Novog Zagreba i stvaranja inicijative mladih. Ovaj dio također će uključivati suradnju s različitim organizacijama, da bismo došli do marginaliziranih skupina i potaknuli ih na sudjelovanje. Također ćemo provesti početnu anketu među mladima, o njihovim potrebama.

2. Nakon okupljanja grupe i dobivanja rezultata ankete, organizirat ćemo osam vođenih šetnji, četiri tematske rasprave o temama koje su važne za mlade i šest sastanaka s mladima koji su proizašli iz inicijative mladih, kako bismo ih pripremili za sudjelovanje u procesu donošenja odluka i aktiviranju vijeća mladih

3. Sljedeća faza ovog projekta osigurava da mladi lideri preuzmu aktivnu ulogu u promjenama u svojim zajednicama. Obratit ćemo se lokalnim odborima, organizirati tri sastanka s inicijativom mladih i započeti rasprave o uključivanju mladih ljudi u razvoj zajednice. Time ćemo doći do aktiviranja vijeća mladih i prijeko potrebnog sudjelovanja mladih na lokalnoj razini.

4. Organizirat ćemo živu knjižnicu i pružiti priliku marginaliziranim skupinama da govore iz vlastitog iskustva. Također ćemo organizirati fokusnu grupu sa starijim osobama i mladima, rješavajući predrasude koje imaju jedni prema drugima.

245302069_4685192634837978_5007926580023009682_n

Podijelite s prijateljima