Predavanje će održati 29. i 30. siječnja 2021. Anita Šugić, mag. psych. , u suradnji s Krugovima, Centrom za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje. Predavanje će predstaviti uloge uspješnog menadžera i predstaviti različite uloge zaposlenika u timu: teoretičar, pragmatičar, aktivist i refleksivac. Polaznici će uvidjeti u koji tip djelatnika spadaju i na što staviti fokus prilikom rada i pristupanja zadacima.

Također, predstaviti će se coaching kao tehnika vođenja grupe, dati uvid u građenje Rappora te uvidjeti važnost timskog rada i kohezije.

Jedna od važnih tema biti će i pristupanje sastancima, organiziranju i delegiranju radnih zadataka te učinkovitom davanju povratnih informacija, a sve u cilju što boljeg razumijevanja rada u timu te prijenosa znanja, u cilju što boljeg postizanja rezultata.

Podijelite s prijateljima