La Cordata hostel &rooms (Italija)

Glavni cilj socijalne zadruge „La Cordata“ je integracija mladih osoba iz problematičnih situacija u društvo i lokalnu zajednicu te promocija samostalnog življenja. Zadruga od 1994. godine pruža kratkoročnu (4 – 5 godina) uslugu smještaja mladim osobama iz problematičnih obitelji ili iz dječjih domova u Milanu i Rimu, u smještajnim kapacitetima koji se mogu klasificirati između hostelskih i studentskih smještajnih kapaciteta, kao i uslugu cjenovno pristupačnog smještaja turistima. U Milanu upravlja dvama hostelima, jednim za djevojke i drugim koji je rezerviran za mladiće. Smještaj je i otvorenog tipa, što znači da preostali broj soba mogu unajmiti i druge osobe, po vrlo konkurentnim cijenama (270 EUR mjesečno). Riječ je najčešće o studentima s juga Italije koji dolaze studirati u Milano ili turistima mlađe životne dobi. Svi oni su svjesni suživota s osobama iz problematičnih situacija, što podržavaju u najvećoj mogućoj mjeri kroz svakodnevne zajedničke aktivnosti. Svakog dana stalnim stanarima je na raspolaganju tim socijalnih radnika. Stanari hostela održavaju redovite mjesečne sastanke zajedno sa zaposlenicima i članovima zadruge na kojima donose odluke oko ključnih aktivnosti, problema ili potreba  (Petričević, 2012).

 

Pomelaj (Slovenija)

Razvojna zadruga „Pomelaj“ izrasla je na temelju potreba identificiranih 1997. godine, u vrijeme kada je veliki broj žena ostajao bez posla, brojna poduzeća odlazila su u stečaj, itd. Poduzeće „Dart“ iz Lendave te godine je provelo sveobuhvatno istraživanje o razvijenosti ruralnog kraja Prekmurja. Istraživanje je pokazalo da se većina stanovništva bavi poljoprivredom na manjim parcelama te proizvodnjom rukotvorina. U periodu od 2002. do 2005. godine u Sloveniji se provodio projekt razvoja razvojnih centara u ruralnim krajevima koji su za zadaću imali provoditi razna osposobljavanja, savjetovanja, itd. Razvojna zadruga „Pomelaj“, kao jedan od deset novoosnovanih razvojnih centara, osnovana je 2003. godine s ciljem razvoja poduzetništva u ruralnim sredinama, uspostavljanja kvalitetnog obrazovnog sustava za osposobljavanje ruralnog stanovništva za različita zanimanja, pomoći ruralnom stanovništvu pri osiguravanju financijskih resursa i registraciji za pokretanje vlastitih poslovnih inicijativa te kao pomoć pri prodaji proizvoda. Područja djelovanja zadruge su: provedba istraživanja i analize poduzetničkih mogućnosti, razvoj novih programa zapošljavanja, razvoj novih proizvoda (lončarstvo, rukotvorine, pletenje…), motivacijsko – informacijske aktivnosti, osposobljavanje nezaposlenih osoba, savjetovanje pri pokretanju poslovnih pothvata, potpora na tržištu (otkup, dorada i distribucija proizvoda), razvoj i koordinacija kooperantske mreže, promocijske aktivnosti za članove zadruge i ostalo. Od 2009. godine Razvojna zadruga „Pomelaj“ ima status centra za zapošljavanje. Zadruga danas ima 9 stalno zaposlenih osoba i 50-ak kooperanata. Sukladno zadružnim načelima, svaki član zadruge sudjeluje u procesima donošenja odluka s jednim glasom. Najveći problemi s kojima se zadruga susreće su postizanje financijske samoodrživosti u ovim turbulentnim vremenima, problemi predfinanciranja i sufinanciranja projekata koje financira Europska unija te nedostatak prostornih i ljudskih kapaciteta.

 

EkoMozaik (Bosna i Hercegovina)

Bosna i Hercegovina poznata je po visokokvalitetnom medu. Godišnje se u BiH proizvede oko 1.100 tona meda, dok se paralelno uveze oko 1.500 tona meda, uglavnom iz Hrvatske i Slovenije. Istovremeno, stanovnici BiH među najvećim su potrošačima meda po glavi stanovnika u cijeloj Europi. Na lokaciji bivše vojarne Bišina u općini Šekovići danas djeluje najveći i najmoderniji staklenik u ovom dijelu Europe za proizvodnju organskog ljekovitog bilja (lavande i medonosnog bilja namijenjenog za ispašu pčela), cvijeća, presadnica voća i povrća, te stakleničkog povrća i visokokvalitetnog certificiranog meda. Staklenik je u vlasništvu društvenog poduzeća „EkoMozaik d.o.o.“, a čitav kompleks bivše vojarne ovom je poduzeću na korištenje ustupila Općina Šekovići (20 godina bez naknade, uz uvjet zapošljavanja lokalnog stanovništva). Osim proizvodnje organskog meda (cca. 50 – 200 tona godišnje) kroz 3.000 pčelinjih kolonija, „EkoMozaik“ postaje i najvažniji proizvođač organskih eteričnih ulja u jugoistočnoj Europi  (Petričević, 2012).

 

Privredna banka Zagreb (Hrvatska)

„Privredna banka Zagreb“ druga je najveća banka u Republici Hrvatskoj po visini bruto dobiti i kontinuitetom poslovanja još od 1966. godine. Danas je „Privredna banka Zagreb“ moderna i dinamična financijska institucija koja od 2007. godine posluje pod okriljem grupacije „Intesa Sanpaolo“. Grupacija je međunarodno nagrađivana za aktivnosti na području društveno odgovornog poslovanja, posebice u segmentu ekološke osviještenosti. „Privredna banka Zagreb“ dijeli strategiju s „Intesa Sanpaolo“ grupom, a u kontekstu Republike Hrvatske nastoji igrati proaktivnu ulogu u društvu te usmjerava napore u pokretanje i usmjeravanje ideja koje će unaprijediti kvalitetu života u državi. Tako ulaže u obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenika, aktivno donira i sponzorira projekte koji pridonose razvoju lokalnih zajednica, kulturne događaje i manifestacije, društveno korisne projekte te značajnu pozornost pridaje utjecaju vlastitog poslovanja na okoliš. Projekt kojim se posebno ponosi jest „Upravljanje osobnim financijama“ pokrenut u suradnji s „Hrvatskom udrugom banaka“ i još pet banaka članica 2006. godine. Radi se o interaktivnim radionicama za građane, na kojima je do danas sudjelovalo preko 1650 polaznika. Banka ove radionice smatra izuzetno bitnima za ostvarivanje dugoročnog odnosa sa svojim klijentima, a posebno je zanimljiva međubankovna suradnja gdje se cilj edukacije stanovništva stavlja ispred međusobne konkurencije, što je i u svijetu rijetka pojava (Omazić, 2012).

 

Udruga Alfa Albona (Hrvatska)

Udruga za mlade „Alfa Albona“ nevladina je neprofitna i nestranačka udruga mladih, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih. Svrha udruge je poticanje angažiranja mladih u aktivnom rješavanju vlastitih potreba kao i potreba zajednice. Udruga stvara trajnu platformu za razvijanje komunikacije među mladima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme s kojima se ovaj dio populacije susreće. Krajnji je cilj potaknuti proaktivnost mladih, te im pomoći pri integraciji u sve društvene sfere do postizanja njihove trajne društveno-ekonomske samostalnosti. Udruga je osnovana 2011. godine, a trenutno ima 8 članova, 4 zaposlenika (od čega četvero visokoobrazovanih), jednu pripravnicu na stručnom osposobljavanju (VSS) i 9 aktivnih volontera. U sklopu svojeg djelovanja Udruga se bavi osmišljavanjem i realizacijom projekata za poboljšanje kvalitete života mladih, provođenjem neformalnih oblika obrazovanja za izgradnju civilnog društva, organizacijom radionica, savjetovališta, predavanja i javnih tribina vezano uz teme zanimljive mladima, koordiniranjem volonterskom mrežom za podršku mladima te organizacijom informacijskih i savjetodavnih servisa za pomoć mladima (Izvješće o radu Udruge za mlade Alfa Albona, 2013).

 

tekst preuzet u potpunosti  iz diplomskog rada: Martin Gepert: Društveno poduzetništvo i poduzetnički plan na primjeru proizvodnje aronije: Međimursko veleučilište u Čakovcu 2017. godina

Fotografija: Pixabay

 

Podijelite s prijateljima