Društveni poduzetnik ima mjerljiv pozitivan utjecaj na okoliš i lokalnu zajednicu, odnosno na društvo u cjelini. Njegov primarni cilj je ispunjenje društvenih zadaća, rješavanje problema zajednice te pomaganje onim skupinama u društvu koje su u riziku od društvene isključenosti.
Odlučivanje obuhvaća ključne sudionike: radnike, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije. Prati i vrednuje društvene, ekonomske i okolišne učinke te utjecaj, a rezultate koristi u planiranju daljnjeg poslovanja vodeći računa o njihovu poboljšanju.

ASHOKA
Organizaciju je osnivao Bill Drayton, donoseći temeljnu ideju i definiciju socijalnog poduzetništva. Funkcionira na principu pronalaska poduzetnika koji su sljedbenici temeljne ideje i slijedom toga povezuje ih u mrežu. Ashoka danas broji 3000 članova u više od 70 zemalja, te pruža uslugu početnog financiranja, pomoć u poslovanju i pristup globalnoj mreži socijalnih poduzetnika. Takav je način univerzalan i može se
primijeniti globalno.

BANGLADEŠ – GRAMEEN BANKA
Banku je osnovao 1983. profesor Muhammad Yunus s ciljem davanja malih kredita najsiromašnijim stanovnicima u Bangladešu. Grameen banka danas ima gotovo osam milijuna zajmoprimaca, od kojih su 97% žene. Banka funkcionira tako da su svi koji posuđuju novac automatski i vlasnici banke.

DANSKA – SPECIALISTERNE
Uključuje ljude s autizmom, Aspergerovim ili sličnim sindromima na tržište rada. Ti ljudi mogu biti izvrsni u izvođenju specijaliziranih poslova. Njihove ljude zapošljavaju kompanije poput Hewlett-Packarda i Microsofta.

ITALIJA – CENTRO DIUREMO DISABILI SOLIDARIETA AMICA
Centro diuremo disabili solidarieta amica osnovan je prije 35 godina i okuplja osobe s invaliditetom, za koje organizira sudjelovanje u različitim radno-terapijskim aktivnostima. Korisnici zajedno sa zaposlenicima organizacije proizvode različite keramičke, drvene, tekstilne i tiskarske predmete te obrađuju vrt čije ekološki uzgojene proizvode uspješno plasiraju na tržište te na taj način privređuju sredstva za potrebe svojih korisnika. Osim vlastitih, prodaju i poljoprivredne proizvode drugih
poljoprivrednika koje nisu proizveli uopće ili u dovoljnoj količini.

VOLTI AMICI
Organizacija Volti Amici okuplja 18 korisnika s invaliditetom koji sastavljaju i lijepe određene komponente proizvoda namijenjene za medicinske potrebe, šivaju torbice i kuhinjski tekstil te prikupljaju i prodaju korisni otpad.

Preuzeto s: Brošura o društvenom poduzetništvu; Udruga osobama s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod

Fotografija: Pexels

Podijelite s prijateljima