Trajanje projekta: lipanj 2020.-lipanj 2023.

Partneri: gradovi Daruvar, Novska i Pakrac

Program Riječi koje liječe usmjeren je širenju izvaninstitucionalnih psihosocijalnih usluga kroz pružanje savjetodavne telefonske podrške starijem ruralnom stanovništvu na području Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije. Programom se podiže razina kvalitete života starijih osoba, prevenira usamljenost te osigurava kvaliteta usluge, održivost kroz edukaciju, superviziju i zapošljavanje mlade osobe na mjestu savjetnika. Odobreno od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade.

Na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s korisnicima (iz navedene ranjive skupine) i suradnji s organizacijama, ustanovama, ministarstvima i drugim subjektima uvidjeli smo potrebu da se briga za zdravlje disperzira s fizičkog i na mentalno zdravlje naših korisnika te potrebu da se pomagači na prvoj crti linije osposobe za osnovne komunikacijske vještine i pružanje psihosocijalne potpore jer nema dovoljno financijskih resursa za direktno ostvarivanje psihološke potpore od strane profesionalnih stručnjaka (psihologa, psihijatara, psihoterapeuta, socioterapeuta) u domovima korisnika koji žive u ruralnim sredinama. Telefonsko savjetovanje pokazalo se dobrim rješenjem u okolnostima nemogućnosti ostvarivanja direktnog kontakta stručnjaka i korisnika (licem u lice). Također se dobrim pokazalo educiranje osoba uključenih u rad sa ranjivim skupinama po pitanju komunikacije i pružanja psihosocijalne potpore – ponajviše poticanja samostalnosti, ohrabrivanja i promjene mentalne usmjerenosti s negativnog na pozitivno. Redovitom komunikacijom preveniraju se mentalne teškoće korisnika ponajviše depresija. Korisnici koji su u redovitom kontaktu s osobom koja ih ohrabruje, usmjerava misli prema pozitivnom.

Sljedeće planiramo provesti u  tri grada i tri županije: Novskoj (Sisačko-moslavačka županija), Pakracu (Požeško-slavonska županija) i Daruvaru (Bjelovarsko-bilogorska županija. Riječ je o manjim sredinama i okolnim ruralnim područjima u kojima ne postoji dovoljan broj educiranih osoba za pružanje podrške starijem stanovništvu koje je brojno (od čega većina živi u samačkim kućanstvima što dodatno otežava situaciju oko podrške).

Aktivnostima pružanja telefonskog savjetodavnog razgovora za osobe starije životne dobi umanjiti i prevenirati ćemo često prisutne osjećaje ostavljenosti, napuštenosti i usamljenosti koji nerijetko dovode do depresivnih stanja i drugih mentalnih poteškoća.

Generalni cilj – razvoj izvaninstitucionalnih savjetodavnih usluga za poticanje i održavanje brige i skrbi o starijim i nemoćnim osobama na području Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske županije.

Specifični ciljevi

  1. veća dostupnost socijalnih usluga za starije i nemoćne u lokalnim zajednicama Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske i Bjelovarsko-bilogorske županija
  2. omogućavanje većeg pristupa informacija vezanim uz kvalitetan život osoba treće životne dobi te aktualnih i relevantnih teme za održavanje fizičkog i mentalnog zdravlja kroz promociju aktivnosti
  3. pružanje telefonske savjetodavne podrške za smanjenje socijalne isključenosti, prevencija mentalnih oboljenja i povećanje kvalitete života starijih osoba (tele-care savjetovanje)
  4. osnaživanje i jačanje kapaciteta Krugova i novozaposlene mlade osobe kroz kontinuirano nadgledanje direktnog savjetodavnog rada u obliku supervizije stručno osposobljenih osoba (supervizija)
  5. širenje relevantnih stručnih informacija vezanih uz skrb o starijima i nemoćnima te različitim oblicima osobnog i stručnog usavršavanja (priručnik)
  6. potaknuti razvoj suradnje Krugova i tri jedinice lokalne samouprave (Pakrac, Novska i Daruvar) u širenju dobre prakse, informiranju građanstva i promociji psihosocijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u ruralnim krajevima sa većom stopom starijeg stanovništva

Podijelite s prijateljima