Menadžeri različitih razina moraju naučiti kako oblikovati organizaciju odjela, jedinice ili tvrtke kako bi mogli reagirati na promjenjivu dinamiku poslovanja i ostvariti planirane ciljeve.
Pri uvođenju promjene u organizaciju, menadžeri se izravno susreću s Newton – ovim zakonom inercije: “tijelo ostaje u stanju mirovanja sve dok ga neka vanjska sila ne prisili da to stanje promijeni”.
Pobornike promjena dočekuju sumnjom, ljutnjom, otporom pa i sabotažom – kako provesti učinkovito promjenu?

Živimo u okruženju koje obožava i nagrađuje velike poslovne lidere. Međutim, kult ličnosti nije važniji od organizacije. Zahvaljujući izgrađenoj organizaciji po svuda razasute dijelove kompanije vode na poduzetnički način. Inovacije mogu pomoći u izradi jače i konkurentnije organizacije.
Menadžeri dobro poznaju refren: “ne mogu učiniti ništa jer mi okruženje ne dopušta, ova se kompanija opire promjeni”. Problem se odnosi na blokiranje aktivnosti od strane ljudi zbog njihovih raznih interesa. U takvoj situaciji podređuje se poslovne ciljeve osobnim ciljevima svojih suparnika, zbog toga se ne može postići cilj poduzeća. Jedina prihvatljiva mogućnost u toj situaciji je: izazvati sredinu i ne bojati se da ćete
među kolegama steći neprijatelje, kako bi ostvarili utvrđene ciljeve kompanije.
Treba okupiti višenamjenski tim istomišljenika. Poznata je izreka “ne želim izazivati buru”. Menadžeri su odgovorni za izazivanje bure i promicanje dijaloga koji vodi promjeni. Pokrenuti mali val koji će izazvati promjene u cijeloj organizaciji.

Beerova jednadžba promjene: NxMxP > T

N = nezadovoljstvo
Lider mora stvarati nezadovoljstvo statusom quo. Uspješniji je menadžer koji potakne nezadovoljstvo, umjesto da reagira na njega.


M = model organizacije poslovanja
Model poslovanja koji će dati strateški smjer za promjenu koju stvarate, kakva nam je organizacija potrebna kako bismo postigli uspjeh sada i u budućnosti. Model mora biti konkretan i mora se odnositi na ljude, politiku i strategiju kompanije, sredstva, strukturu i zajedničke vrijednosti.


P = proces
Za postizanje promjene potrebna su sredstva, tehnologija, nadareni ljudi i promidžbena kampanja. Za spajanje svega toga potreban je proces koji omogućava promjenu i pridonosi usmjeravanju prema planiranim ciljevima.


T = troškovi
Troškovi promjene mjere se gubitkom sigurnosti radnog mjesta, gubitkom naknade ili gubitkom radnog statusa. Ako snage koje podržavaju promjenu nisu dovoljno jake za prevladavanje gubitka što ga ljudi osjećaju zbog promjena, do promjene neće doći. Kako postići da pokretačke snage promjene budu jače od otpora promjeni?


a) Povećanjem nezadovoljstva
Angažiranjem ljudi koji će razgovarati s kupcima i potaknuti zaposlene da kažu što ne valja u kompaniji. Time se mogu otkriti mnoge pogreške ispod površine. Ljudi rijetko vide stvari koje nisu dobre kako svakodnevno izgledaju. Razviti motivaciju, a na to se u osnovi svodi nezadovoljstvo, morati krenuti prema
kreiranju boljeg poslovnog modela. Okupiti svoj vrhunski tim i druge ključne ljude i objasniti kako biste htjeli reorganizirati, preustrojiti i promijeniti sistem ponašanja i na taj način reagirati na probleme koje ste razotkrili. A zatim pokrenuti proces intenzivnog angažmana radi provedbe svog rješenja.


b) Učenje odozdo
Menadžeri su često najveće prepreke na putu prema promjeni. Uvjereni su da su pametni i da drže sve pod kontrolom. Ako se mišljenje zaposlenih razlikuje, to štetno djeluje na ostvarenje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Zbog toga menadžeri moraju zahtijevati otvorene i stalne povratne informacije: dajući
pravo da djelatnici, partneri i kolege ocjenjuju vaš menadžerski učinak.

Tekst preuzet:

M. Dujanić: Upravljanje promjenama u poduzeću; Zb. Rad. – Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. god. 22. Sv. 1 (2004)

Fotografija: uNSPLASH

Podijelite s prijateljima