Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je i financijski podržao provedbu projekta, u sklopu Poziva za za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Kroz projektne aktivnosti jačat ćemo osjećaj vlastite vrijednosti kod mladih, razvijati njihove socijalne vještine, senzibilizirati ih za druge (posebno one koji su po bilo kojoj osnovi drugačiji), sprječavati govor mržnje, ukazati na opasnosti i na važnost obraćanja odraslim osobama od povjerenja (istraživanja  su pokazala da se izrazito mali broj mladih povjerava roditeljima i drugim odraslim osobama kad su suočeni s nasiljem preko interneta).

Generalni cilj projekta:

Osnažiti unutarnje resurse i prevenirati vršnjačko i elektroničko nasilje nad i među mladima u srednjim školama Grada Zagreba, Zaprešića, Ivanić Grada i Daruvara, kroz edukaciju, radionice, savjetodavni rad te školsku manifestaciju.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Educirati i osnažiti unutarnje resurse mladih, roditelja i stručnjaka (profesora) za očuvanje mira i mentalnog zdravlja
  2. Senzibilizirati mlade za detekciju nasilja, opasnosti Interneta i posljedice elektroničkog nasilja
  3. Educirati mlade za borbu protiv svih oblika nasilja putem participativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje te uvesti ulogu razrednih ambasadora nenasilja radi poticanja međusobnog uvažavanja i poštovanja. Podučiti mlade tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja, uvesti metode restitucije, metode asertivne komunikacije i zauzimanja za sebe
  4. Potaknuti aktivno sudjelovanje, kreativnost djece i dramsku ekspresiju obilježavanjem Dana ružičastih majica
  5. Educirati, informirati i uključiti mlade kroz njima srodne načine komuniciranja te osvijestiti roditelje i stručnjake putem promocije projekta kroz web, FB te partnerskim organizacijama
  6. Ojačati umreženost Centra Krugovi s partnerima i suradnicima srednjih škola

Uključiti volontersku podršku projektu te na taj način osigurati uključivanje dodatnih dionika-organizacija, širenje informacije o prevenciji nasilja na dodatna područja (šire područje od projektom predviđenog)

Podijelite s prijateljima