Projekt: “Pronađi svoj sveMIR”

Provedba: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je i financijski podržao provedbu projekta, u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

Provodi se u partnerstvu s Ugostiteljsko turističkim učilištem Zagreb, Ekonomskom i turističkom školom Daruvar, Srednjom školom “Ivan Švear” Ivanić Grad i Srednjom školom “Ban Josip Jelačić” Zaprešić, te u suradnji s Centrom za primjenu integriranog znanja Anzip.

Generalni cilj projekta:

Osnažiti unutarnje resurse i prevenirati vršnjačko i elektroničko nasilje nad i među mladima u srednjim školama Grada Zagreba, Zaprešića, Ivanić Grada i Daruvara, kroz edukaciju, radionice, savjetodavni rad te školsku manifestaciju.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Educirati i osnažiti unutarnje resurse mladih, roditelja i stručnjaka (profesora) za očuvanje mira i mentalnog zdravlja
  2. Senzibilizirati mlade za detekciju nasilja, opasnosti Interneta i posljedice elektroničkog nasilja
  3. Educirati mlade za borbu protiv svih oblika nasilja putem participativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje te uvesti ulogu razrednih ambasadora nenasilja radi poticanja međusobnog uvažavanja i poštovanja. Podučiti mlade tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja, uvesti metode restitucije, metode asertivne komunikacije i zauzimanja za sebe
  4. Potaknuti aktivno sudjelovanje, kreativnost djece i dramsku ekspresiju obilježavanjem Dana ružičastih majica
  5. Educirati, informirati i uključiti mlade kroz njima srodne načine komuniciranja te osvijestiti roditelje i stručnjake putem promocije projekta kroz web, FB te partnerskim organizacijama
  6. Ojačati umreženost Centra Krugovi s partnerima i suradnicima srednjih škola

Kroz projektne aktivnosti jačat ćemo osjećaj vlastite vrijednosti kod mladih, razvijati njihove socijalne vještine, senzibilizirati ih za druge (posebno one koji su po bilo kojoj osnovi drugačiji), sprječavati govor mržnje, ukazati na opasnosti i na važnost obraćanja odraslim osobama od povjerenja.

dramsko plesna radionica u srednjoj školi Ban Josip Jelačić, Zaprešić
radionica prevencije nasilja u Ekonomskoj i turističkoj školi, Daruvar
Mindfulness radionica u lokalnoj zajednici, Utrina, Novi Zagreb

Podijelite s prijateljima