Pogledajte animirani video Pružam ruku  izrađen u sklopu projekta poticanja integracije nacionalnih manjina i migranata

Podijelite s prijateljima