Bogatstvo u različitostima i prihvaćanju…

Projekt je podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Aktivnosti planirane projektom usmjerene su jačanju osobnih kapaciteta djece koja su po bilo kojoj osnovi u manjini – posebno djece pripadnika nacionalnih manjina, djece azilanata/migranata, djece s teškoćama u razvoju/učenju/ponašanju. images

Projektnim aktivnostima jačat ćemo socijalne vještine djece i poticati inkluziju svih koji su po nekoj osnovi u manjini – vjeroispovijesti, nacionalnosti, kulturi, imovinskom statusu, zdravstvenom statusu, spolu, dobi, sposobnostima, obiteljskom statusu i dr. Obnovit ćemo (sa)znanja i spoznaje djece o temama dječjih prava kao i dužnosti, s posebnim osvrtom na prava djece pripadnika neke manjine.
Također ćemo poticati aktivizam, volonterstvo i humanitarno djelovanje.

Aktivnosti su zamišljene sa ciljem razvoja i izražavanja punog potencijala djece kao i postavljanja zdravih temelja za usvajanje i primjenu znanja te prihvaćanje vrijednosti koje su neophodne za život u demokratskom i multikulturalnom društvu. Stoga će neke od aktivnosti uključivati i odrasle osobe – roditelje djece, volontere i zaposlenike koji su u direktnom kontaktu s djecom, a sve s ciljem da se osigura pravovremena i adekvatna podrška primarnim korisnicima aktivnosti – djeci.

Projektne aktivnosti osmišljene su u suradnji s prijašnjim i sadašnjim partnerima i suradnicima, budući se prošlogodišnjim projektom širila suradnja i utjecaj te razvijale nove ideje (OŠ Vladimir Vidrić iz Kutine, OŠ Cetingrad, OŠ Šćitarjevo, OŠ Sesvetska Sopnica te Isusovačka služba za izbjeglice-JLS). Također, u projekt će kao suradnici biti uključeni „Teatar Puna Kuća“ te po potrebi i osnovne škole s područja Novog Zagreba s kojima redovito surađujemo: OŠ Ivo Andrić, OŠ Trnsko, OŠ Zapruđe, OŠ Savica, OŠ Gustav Krklec, OŠ Dugave, OŠ Fran Galović, OŠ Mladost, OŠ Grigor Vitez.

Aktivnosti projekta su:

Set radionica za djecu 1. i 2. razreda osnovne škole, u 4 škole partnera: “Moja prava-moje dužnosti“, „Dugine boje, „Znanjem protiv predrasuda“, „TiK“ – tolerancija i komunikacija“ i „Radionica senzibilizacije za drugačije“.

Krugovi integracije – set radionica za integraciju djece pripadnika romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama u ponašanju i učenju u OŠ Šćitarjevo. U sklopu aktivnosti djeci će biti pružena podrška u učenju i savladavanju školskog gradiva, čime se olakšava integracija u školsku sredinu. Krajnji cilj aktivnosti je motivirati djecu za učenje i postizanje školskog uspjeha kao preduvjeta za integraciju u društvo.

Dugine boje – set radionica za integraciju djece azilanata – migranata – osoba pod međunarodnom zaštitom u partnerstvu s Isusovačkom službom za izbjeglice.

Obilježavanje Svjetskog dana djece i dana dječjih prava 20. studenog 2018. te mjeseca tolerancije
Niste sami – supervizijska podrška za osobe koje su uključene u rad s azilantima/tražiteljima međ. zaštite.
Dan kulturnih različitosti (21. svibnja 2019.) obilježit ćemo predstavom našeg stalnog suradnika teatra Puna kuća“ – „Ogledalce, ogledalce“ u OŠ partnerima i Hotelu Porin.

Uređivanje Facebook stranice „Budi kreativan, budi svoj“ koja postoji od 2015. godine, nastala kao dio aktivnosti projekata usmjerenih izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju djece i mladih.

Kreiranje, izrada i distribuiranje animiranog filma „Pružam ruku prijateljstva“ nastavit će dobru praksu izrade i distribucije animiranih filmova s edukativnom  porukom za djecu predškolske i školske dobi.  9. Predavanja za roditelje djece pripadnike neke manjine  – „Roditelj – podrška djetetu“ u suradnji s partnerskim školama i JLS.

Edukacija za roditelje „Roditelj – ogledalo u kojem se dijete najviše ogleda“

„Savjetovalište za roditelje i djecu“ – podrška djeci i roditeljima koja su po nekoj osnovi u manjini /problemi u ponašanju, poteškoće u učenju, nacionalnost, vjerska pripadnost, zdravstveni status/ te radi toga stigmatizirani– kako se nositi sa time, kako rješavati probleme, sagledati vlastitu ulogu u društvu i sliku o sebi.

„Djeca za 5“ – uključivanjem djece 1.-8. razreda u volonterske aktivnosti od malih nogu djeca se senzibiliziraju za druge, uče se aktivno participirati u društvu, pokretati promjene, djelovati. U ovoj aktivnosti djeca sudjeluju u akciji prikupljanja rabljenih igračaka i literature, djeluju humanitarno i volontiraju na njima primjeren način.

„Razmjena znanja“obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica, 20. lipnja, manifestacijom Tjedan IZBJEGLICAma! s ciljem podizanja svijesti o teškoj situaciji u kojoj se nalaze ljudi diljem svijeta koji su prisiljeni napustiti svoje domove zbog straha od proganjanja. Prema podacima UN-ove agencije za izbjeglice, u svijetu je trenutno 65.6 milijuna prisilno raseljenih osoba. Republika Hrvatska je dosad primila malen broj izbjeglica te se društvo polarizira oko uključivanja izbjeglica u društvu. Cilj aktivnosti je podići svijest lokalne zajednice o položaju izbjeglica, kao i dati primjere za lakšu integraciju.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Photo courtesy of Pixabay

Podijelite s prijateljima