Čovjek nije samo tijelo, on je sveukupnost vlastitih misli, sjećanja, osjećaja, planova, i načina na koje se ponaša prema drugima

Shvatio sam da duša, iako nije tjelesna, uvijek ostaje povezana, nekad više, nekad manje, sa svakodnevicom: želi stići, želi imati, svidjeti se, moji me osjećaji približavaju nekim ljudima, dok me od drugih udaljavaju, moja htijenja povezuju me s pojedinim dijelovima opipljivog svemira, čak i u snovima.

Nitko se ne može oduprijeti slutnji da negdje u duši ili iznad nje, nije ni važno, mora postojati neka nova struktura koja sadrži onu ljudsku bit o kojoj je govorio Platon, onu njegovu stranu koja manje ovisi o činjeničnoj zbilji, njegovu najnesputaniju maštu, njegov unutarnji mir, njegovu nezaobilaznu povezanost s onim višim.

Dok duša na neki način ostaje vezana za ono ljudsko, duh je sposoban to ljudsko nadići. U tome je možda najveća razlika između duše i duha. Ako povezivanje s dušom znači doticanje smog vrha planine, zov duha poziv je da se nastavimo uspinjati.

Zahvaljujući Maslowu, psihologija je otkrila da i zdravlje ima svoje simptome: optimizam, veselje i subjektivni osjećaj sreće.

Borges govori o niti koja ima najmanje 4 vlakna koja uvijek čine njezin splet: povjerenje, poniznost, sloboda i ljubav. A ja upotpunjujem: povjerenje u vlastite snage. Poniznost da učimo od bližnjega. Sloboda da procijenimo svaku svoju odluku. Ljubav prema životu i istini.

Jedno je ići s nekim, a drugo vješati se o nekoga. Jedno je tražiti, a drugo ovisiti. Jedno je hodati uz nekog, a drugo slijediti ga. Jedno je pružiti ruku, a drugo brinuti se o nekome. Jedno je dijeliti istu zamisao, a drugo pokušati je nametnuti. Jedno je ne slagati se s nekim, a drugo osuđivati bližnjega.

Suočen s trećim, poglavica si dopusti izljev razočaranja: Vidim da je sveta planina i tebe sredila. Da, žao mi je oče, ali istina je. Stijena me zasad nadjačala. Zasad? Pretpostavljam onda da si bio nadomak uspjeha. Je li bilo tako? upita poglavica. Ne…nisam uspio ni do pola, rekao je onaj koji će poslije postati poglavicom, ali znam da je ona dosegnula konačnu veličinu, a ja…ja još rastem.

Ništa na svijetu nije nježnije od vode, a ipak, ništa drugo osim vode ne može savladati najteže prepreke i nastaviti svoj tijek. Lao Tse

Prihvaćanje drugačijeg mišljenja: ja sam ja a ti si ti. Nisam ovdje da ispunjavam tvoja očekivanja. Niti si ti ovdje da ispunjavaš moja. Lijepo je kad se nađemo. Ako se ne nađemo, nikom ništa. Fritz Pearls

Citati iz knjige: Jorge Bucay: Put duhovnosti; Stići na vrh i nastaviti se uspinjati.

Sažela: B. P.

Fotografija: Pixabay

Podijelite s prijateljima