Ulaganje u budućnost…

Kada se govori o tome što je to ‘rad s mladima’ (definiranju), potrebno je napomenuti da ne postoji općeprihvaćena definicija koja se koristi u svim europskim zemljama. Tijekom 2007. godine Vijeće Europe i Europska komisija proveli su opsežno istraživanje pod nazivom “The Socioeconomic Scope of Youth Work in Europe” u deset europskih zemalja kako bi istražili područje rada s mladima. U izvještaju stoji kako je rad s mladima sintagma koja je „oblikovana različitim tradicijama i različitim pravnim i administrativnim okvirima te se koristi kako bi se pokrio širok spektar aktivnosti“.

Glavni je cilj rada s mladima uključivanje mladih u društvo kroz njihovo osobno i društveno osnaživanje. To uključuje aktivnosti u različitim područjima – obrazovanje, mobilnost, zapošljavanje, savjetovanje, zdravlje, prevencija kriminaliteta, kulturne aktivnosti, itd. Riječ je o individualnom i grupnom radu, radionicama, seminarima, sportskim događanjima i dr. Rad s mladima trebao bi odgovarati brojnim potrebama mladih osoba kao što su zabava, zaposlenje, aktivizam i dr.

U Hrvatskoj postoji niz organizacija civilnog društva, obiteljskih centara, klubova mladih te neformalnih organizacija mladih koje rade s mladima u različitim područjima (obrazovanje, kultura, sport, društvo, politika…). Mladim ljudima se, kroz različite programe, omogućava da razviju i osnaže svoju osobnost, dobiju određena znanja, stječu određene vještine i postanu aktivni sudionici u društvu.

U Nacionalnom programu za mlade od 2009. do 2013. godine istaknuto je kako je područje organiziranog rada s mladima u organizacijama civilnog društva ono koje je gotovo isključivi prostor organiziranog slobodnog vremena mladih.

Obrazovanje osoba koje rade s mladima uređeno je samo u nekim zemljama Europske unije. U Hrvatskoj specifični obrazovni program za rad s mladima ne postoji, barem u formalnom obrazovnom sustavu. U neformalnom obrazovanju, dostupne su mnoge edukacije za rad s mladima, s tim da je manji broj onih koje su sveobuhvatne i uključuju više segmenata. Dostupni podaci pokazuju kako su u području rada s mladima aktivnije osobe koje su završile društveno-humanističke fakultete. Velika većina osoba koje rade s mladima prošla je edukaciju iz područja volontiranja te vođenja volontera i osposobljavanja za vođenje različitih treninga i radionica. Upravo su ova znanja ključna u radu s mladima.

Tri najvažnija znanja za rad s mladima su: poznavanje interaktivnih načina prenošenja znanja, znanje o potrebama i društvenom položaju mladih te poznavanje suvremenih tehnologija. Nadalje, to su i sljedeća znanja: poznavanje interkulturne komunikacije, poznavanje medijacije i nenasilnog rješavanja sukoba, građanske kompetencije i aktivizam, znanje o tržištu rada (zapošljavanju), poznavanje pedagogije, sociologije, znanje o obrazovnom sustavu, znanje o politikama za mlade, poznavanje psihologije, jezika, didaktike, rodnih politika, umjetnosti u svrhu edukacije te poznavanje korištenja sporta i fizičkih aktivnosti u svrhu edukacije.

Vještine i sposobnosti potrebne za rad s mladima su: komunikacijske vještine, vještine motiviranja mladih, vještine rada u grupi te prezentacijske vještine. Važne su i organizacijske vještine, medijacija, vještina pisanja i provođenja projekata, informatičke vještine, discipliniranost, vještine komuniciranja s medijima i javnosti, istraživačke vještine, sposobnost nametanja pravila, stvaranje i održavanje odnosa te postavljanje granica i pristup bez autoritarnosti.

Europska je unija tijekom posljednjih nekoliko godina uvelike utjecala na promjene na području rada s mladima. Uloga mladih povećala se osnivanjem Agencije za mobilnost i programe Europske unije, koja je osnovana 2007. godine od strane Vlade Republike Hrvatske s ciljem povećanja svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja. Agencija za mobilnost i programe EU akreditirana je pri Europskoj komisiji za provedbu dva najveća programa učenja u Europskoj uniji.

Glavna karakteristika rada s mladima je velika raznolikost aktivnosti koje se nude mladima. Ovo je područje izuzetno mlado i u ekspanziji. Da bismo napredovali u tom području potrebno je uvesti bolju pravnu regulaciju rada s mladima te profesionalizaciju zanimanja.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima