Uz čaj i kreativan rad…

Na zadnjoj radionici okupile smo se u lijepom broju. Tema ove radionice bila je važnost dobrih odnosa.

Čitale smo, a potom i raspravljale o tome koliko nam je često u životu bilo važnije  biti u pravu nego sačuvati dobar odnos sa drugom osobom. Tanka je linija između stajališta kad drugima popuštamo i ne zastupamo se ionoga kad svoje mišljenje ili postupanje branimo tvrdoglavo i samo zato da mi budemo ti koji su u pravu… I po cijenu da drugu osobu povrijedimo i da narušimo odnos s njom.

Svaka od nas prisjetila se neke situacije u kojoj se našla bilo na jednoj, bilo na drugoj strani. Važno je osvještavati takve situacije, djelovati svjesno. To ne znači da nećemo griješiti, ali ćemo zasigurno slične situacije rješavati drugačije i održavat ćemo bolje odnose sa drugima.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima