U Centru Krugovi krećemo s novim radionicama namijenjenima djeci čiji roditelji prolaze kroz razvod braka.

Što ćemo raditi na radionicama?

Na radionicama će djeca imati priliku učiti o ugodnim i neugodnim emocijama i učiti o strategijama nošenja s neugodnim emocijama kroz kreativne tehnike rada.

Ciljevi radionica:

 • razvijanje socijalnih vještina,
 • međusobno povezivanje djece u vršnjačkim grupama,
 • stvaranje grupne povezanosti,
 • razvijanje empatije,
 • davanje podrške sebi i drugima,
 • te učenje samoregulacije emocija što posredno utječe na jačanje samopouzdanja djece.
 • prepoznavanje vlastite emocije i emocije drugih, razvijanje kreativnih puteva izražavanja vlastitih stanja,
 • razmišljanje o vlastitim emocionalnim procesima i o odnosima ,
 • shvacanje koliko je bitno o vlastitim emocijama razgovarati!

Trajanje, mjesto, vrijeme

 • ciklus od sedam radionica
 • održavati će se u prostorima Centra Krugovi, Kombolova 13
 • subotama u 12:00
 • radionice su namijenjene djeci osnovne škole i bit će koncipirane po dobnim kategorijama.

Prijave za radionicu šaljite na mail:

psihoterapijaisavjetovanje@gmail.com Ili sms porukom na broj 095 90 80 969.

Prijava treba sadržavati:

Ime i prezime roditelja, ime i prezime djeteta, dob djeteta, razred.

Donacija po jednoj radionici je 100kn.

Podijelite s prijateljima