Radionice za osnovnoškolsku djecu, namijenjene su razvijanju socijalnih vještina, nenasilnoj komunikaciji i razvijanju tolerancije. Više o tome 7.3.2016. na Moj Zagreb info.

Podijelite s prijateljima