Prijavitelj projekta Garešk’i kulturni centar u suradnji s partnerskom udrugom Centrom Krugovi iz Zagreba, u sklopu projektnih aktivnosti proveo je edukaciju o razvoju osobnosti, socijalnih vještina i emocionalne inteligencije za članove udruge GKC koji su nezaposleni i pripadaju nekoj od teško zapošljivih skupina (nezaposlene žene, neadekvatnog obrazovanja, mlade osobe bez radnog iskustva i nezaposlene osobe starije od 50 godina) u gradu Garešnici, a koji su potencijalni djelatnici/suradnici na realizaciji poslova i aktivnosti koje će Garešk’i kulturni centar provoditi na načelima društvenog/socijalnog poduzetništva.

Polaznici/korisnici projekta na ovoj će edukaciji naučili su sljedeće:

  • prepoznati psihološke aspekte razvoja ličnosti u svrhu boljeg razumijevanja ljudske psihe i ponašanja te ostvarivanja bolje međusobne komunikacije kao preduvjeta razumijevanja i suradnje,
  • razumjeti uzročno-posljedičnu vezu između dobrog primarnog odnosa (s roditeljima) i otvorenosti prema svijetu, prema nesvjesnom i društvenosti,
  • svjesnosti o razvoju osobnosti koji se nastavlja tijekom cijelog života, a pojačava se obrazovanjem i kulturom,
  • informirati se o najpoznatijim psihološkim teorijama ličnosti i strukturama, procesima, obrambenim mehanizmima i dr.,
  • naučiti što su to socijalne vještine, a što socijalna kompetentnost te osvijestiti važnost razvoja istih, ulogu dječje regulacije emocija u razvoju istih i sposobnost kreiranja odnosa s okolinom kao snažan prediktor mentalnog zdravlja u odrasloj dobi.

Trening i edukacija trajali su dva dana 26. i 27. siječnja 2021. godine, a edukaciju je vodila Anita Šugić, magistra psihologije. Na edukaciji je prvi dan bilo prisutno 11 osoba, pripadnica iz teško zapošljivih skupina iz grada Garešnice. Drugi dan prisutno je bilo 12 polaznika. U sklopu edukacije polaznici su odradili i nekoliko praktičnih vježbi, u skladu s aktualnim epidemiološkim preporukama.

Predavanje je počelo u 10, a trajalo do 19 sati (uključujući pauzu od 30 min za zakusku i dvije kraće pauze od 15 minuta).

Prva vježba sastojala se od ispunjavanja testa osobnosti što je bio svojevrsni uvod u predavanje o razvoju osobnosti, čimbenicima razvoja i osobitostima.

Druga vježba „Prevedi me preko potoka“ namijenjena je osvještavanju empatije kao važnog aspekta emocionalne kompetentnosti i čimbenika za razvoj socijalnih vještina. Polaznici u radili u parovima.

Primjeri ostalih vježba bili su vezani uz načine komuniciranja (otvori šaku), načine reakcije i emocija te komunikacije vezane uz određeni tip osobnosti (prikazan primjer Imago dijaloga među suradnicima, partnerima).

Kroz praktične vježbe teorija se provodi u praksi i korisnici imaju priliku iskusiti osjećaj, doživjeti konkretnu situaciju, osvijestiti vlastite reakcije i drugo. Nakon provedene vježbe proveli smo diskusiju o tome kako je tko doživio vježbu, što je kome bilo najvažnije, što je imao priliku naučiti  i drugo.

U sklopu predavanja odgledali smo i video na temu osobnosti i nakon njega ponovno pokrenuli razgovor/diskusiju o naučenom, o dojmovima.

Predavanja završili smo pitanjima i odgovorima te završnim krugom u kojem je svaki polaznik/ca za sebe izrekao kako je doživio/la predavanje i vježbe, što je naučio, što će ponijeti sa sobom, što mu/joj je bilo najvažnije.

Podijelite s prijateljima