Prijavitelj projekta Garešk’i kulturni centar u suradnji s partnerskom udrugom Centrom Krugovi iz Zagreba, u sklopu projektnih aktivnosti proveo je edukaciju o razvoju osobnosti, socijalnih vještina i emocionalne inteligencije za članove udruge GKC koji su nezaposleni i pripadaju nekoj od teško zapošljivih skupina (nezaposlene žene, neadekvatnog obrazovanja, mlade osobe bez radnog iskustva i nezaposlene osobe starije od 50 godina) u gradu Garešnici, a koji su potencijalni djelatnici/suradnici na realizaciji poslova i aktivnosti koje će Garešk’i kulturni centar provoditi na načelima društvenog/socijalnog poduzetništva.

Polaznici/korisnici projekta su na ovoj edukaciji naučili sljedeće:

  • Shvatiti distinkciju socijalnog od regularnog profitnog poduzeća
  • Upoznati se sa strateškim dokumentima koji su implementirali i potiču rast socijalnih poduzeća u Hrvatskoj
  • Shvatiti prednosti i nedostatke
  • Uočiti razliku u vrijednostima te načine finaciranja soc. poduzeća
  • Upoznati se s aktivnostima koje RH provodi u okviru rasta i poticanja razvoja socijalnog poduzetništva
  • Primijetiti pozitivne osobine ljudi koji čine poduzeće
  • Naučiti o temeljnim načinima funkcioniranja udruga kao neprofitnih organizacija te kao onih koje su socijalno poduzeće sa profitom

Na edukaciji u trajanju od jednog dana je bilo prisutno 9 osoba, 8 pripadnica iz teško zapošljivih skupina iz grada Garešnice, voditelj projekta uz voditeljicu edukacije Anitu Šugić. U sklopu edukacije polaznici su odradili i nekoliko praktičnih vježbi, u skladu s aktualnim epidemiološkim preporukama.

Predavanje je počelo u 10, a trajalo do 19 sati (uključujući pauzu od 30 min za zakusku i dvije kraće pauze od 15 minuta).

Praktične vježbe obuhvatile su uloge tima u društvenom poduzeću, uz procjenu svojih dobih i loših strana. Svaki od polaznika dodatno je u grupi prošao vježbu 12 osobina pozitivnih ljudi:   visoka tolerancija na frustracije, preuzimanje rizika, dugoročni hedonizam,, društveni interes, preuzimanje odgovornosti za emocionalne probleme, vlastiti interes, neutopističko razmišljanje, prihvaćanje nesigurnosti, znanstveno promišljanje, samousmjeravanje, kreativnost, prihvaćanje samoga sebe. Ove osobine zajednički smo komentirali i objašnjavali zbog čega su važne u razvoju poduzeća.

Prikazali smo primjere udruga poput Oaze, ACT grupe, Humane nove, Hedona čokolaterije i komentirali zbog čega su oni primjeni dobre prakse- kako su opstali, rasli i širili se.

Vježbe su bile praktično usmjerene i na analizu dokumenata koje udruge godišnje donose, članova Upravnog odbora i Skupštine, raspodjele uloga. Polaznici su također naučili koje su temeljne razlike između udruge i socijalnog poduzeća. Prikazan je primjer platforme Indiegogo te načini ostvarenja profila kroz crowfunding kampanje.

Radionicu smo završili praktičnom igrom o svojim dobrim i lošim stranama te planiranjem daljnjeg rada na sebi u smislu osobnog i poslovnog razvoja.

 

 

Podijelite s prijateljima