Strateška uloga funkcije ljudskog potencijala uvjetovana je nizom unutarnjih i vanjskih čimbenika.
Restrukturiranje je skokovita promjena bez osvrtanja na prijašnje stanje u poslovnom sistemu. Sam proces
vodi i u njemu aktivno učestvuju svi menadžeri. Na temelju fokusiranja tržišta postavlja se nova
strategija i definiraju ciljevi koje treba ostvariti.
Zatim se na nov način uređuju poslovni procesi i povezuju resursi, te uspostavlja organizacijska
struktura i principi djelovanja. Sve to treba biti dovoljno fleksibilno i dinamično da se može brzo
odgovoriti na zahtjeve za ostvarenje poslovnih ciljeva. Restrukturiranje istovremeno mora otkloniti
sve smetnje novim stilovima upravljanja i vođenja, te omogućiti optimalno funkcioniranje timskog rada.

To je revolucionarna promjena kojom se mijenja suština djelovanja tvrtke. Promjene u području upravljanja ljudskim potencijalima uočavaju se ponajviše u uvođenju nove vizije i novih vrednota. Zatim u razvijanju i inoviranju znanja. Potom u racionalizaciji i korištenju resursa, te inovacijama i razvoju upravljanja poslovnom izvrsnošću.
Brojni aspekti restrukturiranja traže nova, a često puta i ekspertna znanja. Potrebno je naglasiti da
restrukturiranje treba obuhvatiti tehnološku, organizacijsku, vlasničku i upravljačku strukturu.
Inoviranje znanja prethodi restrukturiranju. Po P. Drake ‘’Novo društvo biće društvo
znanja. Znanje će biti njegov ključni resurs, a radnici znanja biti će dominantna grupa u okviru radne
snage.’’ Po njemu tri osnovne karakteristike društva znanja biti će:
• Nekontrolirano širenje, jer znanje se prostire i putuje lakše i od novca;
• Vertikalna pokretljivost, jer znanje je dostupno svima preko formalnog obrazovanja koje se relativno lako stječe;
• Potencijal za neuspjeh kao i za uspjeh, jer znanje je neophodno za posao i gotovo svako može da
ga pribavi i koristi kao “sredstvo rada: ali ono ne garantira svakom uspjeh.

Ove tri karakteristike će doprinijeti da društvo znanja bude konkurentno za poduzeće i pojedince
podjednako. Stoga će svaka transformacija započeti procesom inoviranja znanja svih zaposlenih, bez
obzira na veličinu poduzeća, njihovo vlasništvo, razinu tehnološke opremljenosti, način organiziranja
i upravljanja i to bez izuzetka.

Tekst preuzet: Vidoje Vujić ; Promjene u funkciji upravljanja ljudskim potencijalom; Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima