Provedbeno razdoblje: 2020. – 2021.
Projekt odobren od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri: Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za socijalnu skrb Slunj, Osnovna škola Ive Andrića, Osnovna škola Vojnić

Suradnici: Udruga Tata i pol, Hrvatska udruga za mirenje, Mjesni odbor Utrina

Projekt „Roditelj se postaje i ostaje“ osmišljen je kao niz aktivnosti kroz koje ćemo pružiti sveobuhvatnu podršku jedno roditeljskim obiteljima, samohranim roditeljima i djeci, osobama u razvodu, pred razvodom i nakon razvoda, s posebnim naglaskom na roditeljsku podršku djeci u tim okolnostima.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

 1. Osnažiti, educirati i ojačati roditeljske kapacitete i kompetencije samohranih/razvedenih roditelja i osnažiti djecu razvedenih roditelja;  u OŠ Ivo Andrić i OŠ Vojnić, te suradničkih škola na njihov poziv.
 2. Pružiti mogućnost individualnih savjetovanja samohranim/razvedenim roditeljima te ih osnažiti za njihovu roditeljsku ulogu,
 3. Povezati jedno roditeljske obitelji radi međusobne podrške i pomoći – formiranjem grupe podrške i stručnim vodstvom,
 4. Osnažiti kapacitete djece iz jedno roditeljskih obitelji putem radionica i informiranjem,
 5. Potaknuti samohrane roditelje na pro-aktivnu ulogu i jačanje vlastitih kapaciteta i resursa,
 6. Potaknuti očeve na aktivniju ulogu u odgoju i brizi za dijete i povezati ih,
 7. Poticati ravnomjerniju i ravnopravniju podjelu obaveza vezanih uz brigu o djetetu/djeci,
 8. Pružiti samohranim roditeljima korisne informacije o postojećim vidovima podrške i pomoći i njihovim pravima,
 9. Promovirati i poticati medijaciju kao način nenasilnog rješavanja sukoba i nesporazuma među roditeljima u razvodu,
 10. Osnažiti kapacitete socijalnih radnika za rad s roditeljima u razvodu,
 11. Nadopuniti i upotpuniti, odnosno nadograditi postojeću institucionalnu i izvaninstitucionalnu pomoć i podršku jedno roditeljskim obiteljima;
 12. Osnažiti kapacitete centara za socijalnu skrb, partnera, za rad s roditeljima u razvodu,
 13. Osnažiti kapacitete partnera udruge Tata i pol za daljnje djelovanje s ciljem jačanja aktivne uloge očeva u
  obiteljskom životu posebno vezano uz brigu o djeci,
 14. Povezati subjekte uključene u razvod radi razmjene iskustava, podrške i nadopune djelovanju,
 15. Zaposliti mladu nezaposlenu osobu i osnažiti njene osobne i profesionalne kapacitete kroz rad u projektu;

Predviđene aktivnosti u ovom projektu su:

 • „Obiteljska družionica“ – obilježavanje Dana obitelji, Dana očeva i Dana majki na RSC Bundek
 • Radionice za djecu „Tata i pol“
 • Radionica za djecu „Moja obitelj“
 • Predavanja za roditelje „Razvod – izazov i prilika“
 • Grupa podrške za samohrane/razvedene roditelje
 • Grupa podrške za razvedene očeve
 • Prezentacija Imago dijaloga
 • Savjetovanja za osobe u razvodu
 • Brošura – „Riješimo sukob medijacijom“
 • Predavanje pri CZSS  – Medijacija izvan CZSS-ova
 • Volonterska podrška u učenju/čuvanju djece
 • Edukacija i supervizija volontera
 • Okrugli stol „Uloga neprofitnih organizacija (udruga) u podršci jedno roditeljskim obiteljima“
 • Promocija projekta

Podijelite s prijateljima