Podrška jednoroditeljskim obiteljima u tijeku i nakon postupka razdvajanja

Projekt „Roditelj se postaje i ostaje“ osmišljen je kao niz aktivnosti kroz koje ćemo pružiti sveobuhvatnu podršku jedno roditeljskim obiteljima, samohranim roditeljima i djeci, osobama u razvodu, pred razvodom i nakon razvoda, s posebnim naglaskom na roditeljsku podršku djeci u tim okolnostima.

Projektom planiramo obuhvatiti i roditelje i djecu kako bismo podržali cijelu obitelj i pomogli posebno djeci kao najranjivijoj skupini u procesu razvoda, kako bi zajedno s roditeljima, uz podršku sredine, iznijeli svoju situaciju na najbolji mogući način i sa što manje negativnih posljedica na fizički i psihički razvoj. Poznavanje, priznavanje i razumijevanje specifičnosti potreba i problema jedno roditeljskih obitelji u srži je oblikovanja adekvatne i funkcionalne, svrsishodne pomoći i podrške jedno roditeljskim obiteljima.

Generalni cilj projekta:
Unapređenje i zaštita prava djece i aktivna podrška obitelji. Predviđenim aktivnostima planiramo ostvariti taj cilj: zaštititi pravo djeteta/djece prema Konvenciji o pravima djeteta (posebno unaprjeđenju i zaštiti prava na odrastanje i život u zdravom, sigurnom i ugodnom okruženju) i podršku obitelji, djetetu/djeci i roditeljima u slučaju razvoda – jačanjem roditeljskih i osobnih kapaciteta, promocijom i poticanjem medijacije kao mogućnosti za mirno rješavanje sukoba.

Specifični ciljevi ovog projekta su:
1. Osnažiti, educirati i ojačati roditeljske kapacitete i kompetencije samohranih/razvedenih roditelja i osnažiti djecu
razvedenih roditelja; u OŠ Ivo Andrić i OŠ Vojnić, te suradničkih škola na njihov poziv.
2. Pružiti mogućnost individualnih savjetovanja samohranim/razvedenim roditeljima te ih osnažiti za njihovu
roditeljsku ulogu,
3. Povezati jedno roditeljske obitelji radi međusobne podrške i pomoći – formiranjem grupe podrške i
stručnim vodstvom,
4. Osnažiti kapacitete djece iz jedno roditeljskih obitelji putem radionica i informiranjem,
5. Potaknuti samohrane roditelje na pro-aktivnu ulogu i jačanje vlastitih kapaciteta i resursa,
6. Potaknuti očeve na aktivniju ulogu u odgoju i brizi za dijete i povezati ih,
7. Poticati ravnomjerniju i ravnopravniju podjelu obaveza vezanih uz brigu o djetetu/djeci,
8. Pružiti samohranim roditeljima korisne informacije o postojećim vidovima podrške i pomoći i njihovim pravima,
9. Promovirati i poticati medijaciju kao način nenasilnog rješavanja sukoba i nesporazuma među roditeljima u razvodu,
10. Osnažiti kapacitete socijalnih radnika za rad s roditeljima u razvodu,
11. Nadopuniti i upotpuniti, odnosno nadograditi postojeću institucionalnu i izvaninstitucionalnu pomoć i
podršku jedno roditeljskim obiteljima;
12. Osnažiti kapacitete centara za socijalnu skrb, partnera, za rad s roditeljima u razvodu,
13. Osnažiti kapacitete partnera udruge Tata i pol za daljnje djelovanje s ciljem jačanja aktivne uloge očeva u
obiteljskom životu posebno vezano uz brigu o djeci,
14. Povezati subjekte uključene u razvod radi razmjene iskustava, podrške i nadopune djelovanju,
15. Zaposliti mladu nezaposlenu osobu i osnažiti njene osobne i profesionalne kapacitete kroz rad u projektu;

Osnovna poruka projekta „Mama i tata – od formata!“ bila je ta da se roditeljska uloga nakon razvoda mijenja, ali roditeljska odgovornost za dobrobit djeteta/djece kao i ljubav i briga trebaju i dalje postojati i održavati se. To je poruka i ovog projekta – Roditelj se postaje i ostaje, roditeljstvo ne prestaje razvodom. Partnerski odnos između supružnika (brak) prestaje i mijenja se, roditeljski ostaje. Tijekom provedbe prošlogodišnjeg projekta uvidjeli smo koliko su parovi nesvjesni činjenice da je njihova suradnja nužna za dobrobit njihove djece (ili djeteta).