Projekt „Roditelj se postaje i ostaje“ osmišljen je kao niz aktivnosti kroz koje ćemo pružiti sveobuhvatnu podršku jedno roditeljskim obiteljima, samohranim roditeljima i djeci, osobama u razvodu, pred razvodom i nakon razvoda, s posebnim naglaskom na roditeljsku podršku djeci u tim okolnostima.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partneri na projektu su: Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za socijalnu skrb Slunj, OŠ Ivo Andrić, OŠ Vojnić.

Suradnici na projektu su HUM – Hrvatska udruga za mirenje, udruga Tata i pol te ostali suradnici su bivše partnerske škole, OŠ Nikole Hribara iz Velike Gorica, OŠ Mladost iz Zagreba i OŠ Zapruđe, te Mjesni odbor Utrina koji nam omogućava korištenje prostora MO Utrina za održavanje grupe podrške kad je broj sudionika veći od deset, za neke radionice, druženja, projekcije i sl. a sa kojima ćemo kontaktirati i promovirati aktivnosti te doći do većeg broja sudionika i maksimizirati utjecaj projektnih aktivnosti:

Predviđene aktivnosti u ovom projektu su:
1. „Obiteljska družionica“ – obilježavanje Dana obitelji, Dana očeva i Dana majki na RSC Bundek

2. Radionice za djecu „Tata i pol“
U svakoj školi bit će održane radionica u 3. i 4. razredima. Cilj ove radionice je osvijestiti kod djece ulogu oca/tate u obitelji, općenito i nakon razvoda.
3. Radionica za djecu „Moja obitelj“
Kroz ovu aktivnost želimo s djecom obraditi temu obitelji na način da potičemo kritičko promišljanje, kroz diskusiju o uvriježenim
stereotipima i predrasudama, sa životnim i pozitivnim primjerima uz humor i osvještavanje i propitkivanje vlastitih uvjerenja, na
djeci imanentan način, uz puno humora i kroz kreativno izražavanje.

4. Predavanja za roditelje „Razvod – izazov i prilika“
Predavanje će biti interaktivnog karaktera (poticat ćemo razmjenu mišljenja/diskusiju/pitanja
nakon predavanja), a bit će informativno-edukativno-promotivnog karaktera. Proći ćemo kroz sve faze razvoda, najčešće uzroke,
posljedice, pravnu regulativnu i dr. Razvod braka nije jedino i nije uvijek najbolje rješenje za bračne probleme. Poticat ćemo rad
na sebi i rad prvenstveno na međusobnoj komunikaciji i razumijevanju što su najčešći uzroci potrebe za razdvajanjem bračnog
para.
5. Grupa podrške za samohrane/razvedene roditelje
Grupa se sastaje dva puta mjesečno s ciljem da razvedeni i
samohrani roditelji međusobno izmijene iskustva, da se povežu i da si pruže psihosocijalnu podršku. Na Grupu ćemo povremeno
pozivati stručne osobe (socijalne radnike, pravnike) kako bi roditelji na grupi imali priliku izvan institucionalnog okruženja, u
neformalnoj atmosferi postavljati pitanja vezana uz njihov slučaj.
6. Grupa podrške za razvedene očeve
Na grupi podrške očevi će imati priliku razgovarati o
svojoj ulozi u obitelji, vidjeti i čuti pozitivne primjere, revidirati stavove i uvjerenja, stereotipe i predrasude vezane uz spol,
majčinstvo, očinstvo i sl.

7. Prezentacija Imago dijaloga
Imago dijalog je dio Imago terapija odnosa (ITO) – humanističkog interpersonalnog terapijskog pristupa s posebnim naglaskom na
sposobnost dijalogiziranja, što čini bazičnu pokretačku snagu procesa iscjeljenja u Imagu.
8. Savjetovanja za osobe u razvodu
Svaka osoba ili par imat će priliku realizirati do deset susreta. Tijekom savjetovanja detektirat će se najvažniji problemi u odnosu, strategije rješavanja pojedinih
problema, radit će se na poboljšanjima u komunikaciji, na roditeljskim kompetencijama.
9. Brošura – „Riješimo sukob medijacijom“
Informativnu brošuru „Riješimo sukob medijacijom“ osmisliti će stručni tim Hrvatske udruge za mirenje s ciljem distribuiranja i
informiranja šire javnosti o medijaciji, promocije medijacije kao relativno brzog, pristupačnog, čovjeku okrenutog postupka
rješavanja konflikata u odnosima, mogućnostima uključivanja.
10. Predavanje pri CZSS – Medijacija izvan CZSS-ova
Ova aktivnost osmišljena je nastavno na prošlogodišnji projekt „Mama i tata od formata“ tijekom kojeg smo stekli uvid u to da
osobe zaposlene pri centrima za socijalnu skrb nisu u dovoljnoj mjeri upoznate s radom HUM-a i da svoje korisnike ne upućuju
odnosno informiraju o mogućnostima medijacije izvan centra za socijalnu skrb.
11. Volonterska podrška u učenju/čuvanju djece
Riječ je o volonterskoj podršci djeci iz jedno roditeljskih obitelji kako bi se roditeljima olakšala skrb za djecu. Aktivnosti se provodi u partnerskim i suradničkim osnovnim školama u dogovoru sa stručnom službom škole. Volonteri jednom do dva puta tjedno odlaze u školu gdje rade s jednim ili dva djeteta – školsko gradivo – zadaće, ponavljanje, pripremu za testove i dr.
12. Edukacija i supervizija volontera
Svaki volonter prije uključivanja prolazi dvosatnu pripremu za rad s djecom i upoznavanje s projektom i projektnim aktivnostima,
potpisuje volonterski ugovor i ispunjava inicijalni upitnik radi kasnije evaluacije aktivnosti te dobiva obrasce za praćenje posjeta i
izvještaje.

13. Okrugli stol „Uloga neprofitnih organizacija (udruga) u podršci jedno roditeljskim obiteljima“
Cilj okruglog stola „Uloga neprofitnih organizacija u podršci jedno roditeljskim obiteljima“
organizirana je s ciljem donošenja zaključaka na temelju mišljenja osoba uključenih u proces razvoda (i profesionalno i osobno) o
ulozi neprofitnih organizacija, o suradnji državnih ustanova i organizacija s onim civilnog društva, o važnosti za korisnike projekata
i programa koje udruge provode s ciljem podrške

14. Promocija projekta
Promociju projekta vršit ćemo kroz cijelo razdoblje provedbe, a dodatno planiramo organizirati još jedan okrugli stol nastavno na
onaj koji ćemo održati 16 listopada 2019. u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje – kako bismo stekli uvid u promjene koje su
se dogodile u periodu od godinu dana.

 

 

Podijelite s prijateljima