Provedba: 1. 9. 2021. – 1.9.2022.
Projekt je odobren i podržan od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Partnerske organizacije/ustanove:

 • OŠ Većeslava Holjevca
 • OŠ Garešnica
 • Centar za socijalnu skrb Garešnica
 • Centar za socijalnu skrb Zagreb
 • Udruga Tata i pol
 • HUM (Hrvatska udruga za medijaciju)

Projekt ”ROSA – roditeljska suradnja” osmišljen je kao niz aktivnosti kroz koje ćemo pružiti sveobuhvatnu podršku jednoroditeljskim obiteljima, samohranim roditeljima i djeci, osobama u, pred i nakon razvoda, s posebnim naglaskom na roditeljsku podršku djeci u tim okolnostima.

Podržan je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

Podrška obitelji u sklopu projekta obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Podrška roditeljima
 2. Aktivna podrška zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici (aktivnu podršku zaposlenim roditeljima osiguravajući dodatnu skrb za djecu i organizirane aktivnosti, savjetodavni program namijenjen jednoroditeljskim obiteljima
 3. Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

Opći je cilj ovog Poziva je Aktivna podrška roditeljstvu. Predviđenim aktivnostima planiramo ostvariti taj cilj: zaštititi pravo djeteta/djece prema Konvenciji o pravima djeteta (posebno unaprjeđenju i zaštiti prava na odrastanje i život u zdravom, sigurnom i ugodnom okruženju) i podršku obitelji, djetetu/djeci i roditeljima u slučaju razvoda – jačanjem roditeljskih i osobnih kapaciteta, promocijom i poticanjem medijacije kao mogućnosti za mirno rješavanje sukoba.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

 1. Osnažiti, educirati i ojačati roditeljske kapacitete i kompetencije samohranih/razvedenih roditelja i osnažiti djecu  razvedenih roditelja  u OŠ Većeslava Holjevca i OŠ Garešnica
 2. Pružiti mogućnost individualnih savjetovanja samohranim/razvedenim roditeljima te ih osnažiti za njihovu roditeljsku ulogu
 3. Povezati jednoroditeljske obitelji radi međusobne podrške i pomoći – formiranjem grupe podrške i stručnim vodstvom
 4. Osnažiti djecu iz jednoroditeljskih obitelji za nošenje r razvodom roditelja i boljim razumijevanjem istoga
 5. Osnažiti kapacitete djece iz jednoroditeljskih obitelji putem radionica i informiranjem
 6. Potaknuti samohrane roditelje na pro-aktivnu ulogu i jačanje vlastitih kapaciteta i resursa
 7. Potaknuti očeve na aktivniju ulogu u odgoju i brizi za dijete i povezati ih
 8. Poticati ravnomjerniju i ravnopravniju podjelu obaveza vezanih uz brigu o djetetu/djeci
 9. Pružiti samohranim roditeljima korisne informacije o postojećim vidovima podrške i pomoći i njihovim pravima
 10. Promovirati i poticati medijaciju kao način nenasilnog rješavanja sukoba i nesporazuma među roditeljima u razvodu
 11. Osnažiti kapacitete socijalnih radnika za rad s roditeljima u razvodu
 12. Nadopuniti i upotpuniti, odnosno nadograditi postojeću institucionalnu i izvaninstitucionalnu pomoć i podršku jednoroditeljskim obiteljima.
 13. Osnažiti kapacitete centara za socijalnu skrb, partnera, za rad s roditeljima u razvodu, posebno Centra za socijalnu skrb Garešnica pružanjem redovite stručne podrške za rad s tom skupinom korisnika
 14. Osnažiti kapacitete partnera Udruge Tata i pol za daljnje djelovanje s ciljem jačanja aktivne uloge očeva u
  obiteljskom životu posebno vezano uz brigu o djeci u situaciji nakon razvoda.
 15. Povezati subjekte uključene u razvod radi razmjene iskustava, podrške i nadopune djelovanju.
 16. Promovirati medijaciju kao učinkovit i na budućnost odnosa usmjeren način rješavanja obiteljskih sukoba.

Cilj projekta „ROSA – roditeljska suradnja“  i njime predviđenih aktivnosti je samohranim/razvedenim roditeljima pružiti podršku i pomoć, informiranjem, edukacijama, savjetovanjima, grupom podrške, prezentacijom i promocijom medijacije kao kulturnog i jednostavnog, praktičnog i isplativog načina rješavanja sukoba i nesuglasica koji je usmjeren na budućnost odnosa što je posebno važno kod razvoda para koji ima djecu jer roditelji koji se razvode moraju nastaviti svoj roditeljski odnos zbog dobrobiti djece.

Roditeljima koji su samohrani/razvedeni ovim će projektom biti nastavljena grupna podrška i povezivanje s drugim roditeljima  u istom/sličnom problemu/životnoj situaciji. Dodatno ćemo pojačati podršku za očeve s ciljem da ih potaknemo na veće uključivanje u život djece nakon razvoda.

U sklopu prijašnjih projekata pokrenuli smo FB grupu za podršku samohranim/razvedenim roditeljima „Mama i tata od formata“. Na toj stranici objavljujemo tematske tekstove i potičemo surađujuće roditeljstvo nakon razvoda (co-parenting), informiramo roditelje o njihovim pravima, o psihosocijalnim aspektima razvoda, položaju djeteta u situaciji razvoda, poželjnoj komunikaciji i medijaciji kao najboljoj alternativi za rješavanje sukoba u odnosu na sudske tužbe, pritužbe centrima za socijalnu skrb i sl.

Photo courtesy of Pixabay

Podijelite s prijateljima