Psihoterapija je psihohigijena suvremenog čovjeka.

Kad nas zaboli zub, idemo zubaru. Kada nas zaboli ostatak tijela, idemo liječniku. Kada nas nešto boli u srcu, duši i otežava život, važno je javiti se psihoterapeutu.

Individualna psihoterapija / savjetovanja

Pročitajte više

Bračna i partnerska psihoterapija / savjetovanja

Pročitajte više

Seksualna psihoterapija

Pročitajte više