Scrum je metoda koja predstavlja procesni okvir koji se primjenjuje kod rješavanja složenih
problema kod kojih je potrebna brza prilagodba i promjena određenih elemenata, da se zadrži
visoka razina kvalitete finalnog proizvoda ili usluge. Prema tome, Scrum predstavlja skup tehnika
koji se nalaze u određenom procesnom okviru, a za rješenje određenog problema odabiru se one
metode koje će najefikasnije riješiti određeni problem. Scrum se koristi kod unapređenja
proizvoda, ali i za optimiziranje rada tima i radnog okruženja.

U početku ova metoda je isključivo bila korištena za upravljanje razvojem proizvoda. Na
određenom problemu radio je manji, fleksibilan i prilagodljiv tim, koristeći metodologiju Scruma.
Takav tim je radio samostalno ili se povezivalo više timova, a ponekad se mreža timova sastojala
i do nekoliko tisuća članova. Suradnja tako velikih timova zahtijevala je kompleksne
organizacijske arhitekture. Sprint je osnovna metoda koju koristi Scrum procesni okvir, a svaki
Sprint predstavlja manji projekt unutar jednog glavnog projekta i traje najduže mjesec dana. Svaki
Skup rješenja ovih manjih projekata dovest će do rješenja glavnog projekta, a to je osnovni cilj
kod primjene ove metodologije. (Schwaber, Sutherland, 2017.)

Scrum metoda se primjenjuje od 1990. godine na sljedećim područjima:
• Istraživanje novih tehnologija i novih proizvoda
• Istraživanje novih tržišta koja imaju potencijal
• Poboljšanje i razvoj postojećih proizvoda
• Razvoj raznih računalnih programa i aplikacija

Scrum se danas primjenjuje u informatičkoj industriji u razvoju softvera, hardvera i
interaktivnih mreža, ali koristi se i za pronalaženje poboljšanja u upravljanju radom raznih
organizacija. Njegova primjena moguća je i u gotovo svim segmentima našeg svakodnevnog
života. (Schwaber, Sutherland, 2017.)
Povećanjem kompleksnosti tehnologije i tržišnog okruženja, dokazuje se i korisnost primjene
Scruma u svrhu upravljanja kompleksnim problemima.

Preuzeto iz: Fabijanec, Karlo; Agilnost i agilna transformacija menadžementa; Završni rad
2022; Sveučilište Sjever

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima