“Uvod u rad sa ranjivim skupinmama”

U ponedjeljak 15. siječnja u 19 sati u našem radioničkom prostoru u Kombolovoj 13 održat ćemo edukaciju za nove volontere Centra. Naziv edukacije je “Uvod u rad s ranjivim društvenim skupinama”.
S
vrha edukacije je uvesti nove volontere u volonterske aktivnosti Centra i osnažiti njihove volonterske kapacitete.  Rad sa starijima i nemoćnima ima svoje specifičnosti, uz to važno je volontere upoznati i s načinom rada, organizacijom volonterskih aktivnosti, potrebama korisnika, vrstama podrške korisnicima i volonterima i dr.

Pozivamo sve one koji se žele pridružiti našem volonterskom timu da dođu na edukaciju. Pozivamo i one koji nemaju takvih afiniteta jer su edukacije ovog tipa korisne i za jačanje osobnih kapaciteta – i izvan svijeta volontiranja susrećemo se sa potrebitim i ranjivim osobama. Dobro su došle sve osobe koje na naki način pružaju podršku i pomoć ranjivim skupinama ili pojedincima, bilo kao asistenti, susjedi, prijatelji…

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima