Projektom „Spojimo ruke“ planiramo nastaviti dobrom praksom i nadograditi aktivnosti koje su bile uspješno implementirane kroz projekte „Pružam ruku“, „Pružam ruku prijateljstva“ te „PPP – prihvaćaj, poštuj, povezuj“. Sve aktivnosti planirane su sukladno potrebama osnovnoškolske djece s područja Pakraca, Ščitarjeva, Novog Zagreba, djece pripadnika nacionalnih manjina – romske, srpske i djece azilanata/migranata, djece s teškoćama u razvoju/učenju/ponašanju. Financijska podrška projekta ostvarena je od stane Ministarstva znanosti i obrazovanja

Projekt potiče jačanje osobnih kompetencija djeteta kao i jačanje roditeljskih kompetencija roditelja djece kako bi bili podrška djeci u ostvarivanju njihovog punog potencijala. Poseban dio aktivnosti usmjeren je na ovladavanje gradivom, stranim jezikom za djecu pripadnike nacionalnih manjina ili tražitelje azila, kao i jačanje socijalnih vještina te osnaživanje djece kroz igru, kreativan izričaj i interaktivne aktivnosti. Projekt je usmjeren na razredna odjeljenja partnerskih škola koje imaju učenike pripadnike nekih manjina, učenike s poteškoćama u ponašanju i učenju.

Svim aktivnostima potiče se inkluzija različitosti, ozračje multikulturalnosti, jačanje sljedećih socijalnih vještina djece: prepoznavanje i upravljanje emocijama, razvoj prosocijalnih vještina, nenasilne komunikacije te jačanje samopoštovanja – prihvaćanje sebe kakvi jesmo, kako bi, posljedično, shodno tome, uvažavali različitosti i različite od nas. Projekt potiče interes djeteta i suradnju svih dionika uključenih u njegov sveobuhvatan razvoj i učenje – djelatnika škole, suradnika iz udruga, roditelja te stručnjaka za psihosocijalni rad s djetetom.
Partneri na projektu su OŠ Ščitarjevo, OŠ Gustava Krkleca, OŠ braće Radića Pakrac te Isusovačka služba za izbjeglice.
Suradnici na projektu su Centar za obitelj, djecu i mlade Malešnica te Centar za primjenu integriranog znanja ANZIP, s kojima smo uvijek imali odličnu suradnju na projektima inkluzije djece, mladih i ranjivih skupina.

Specificirano (prema ciljevima) planiramo ostvariti:

·         informirati, educirati i senzibilizirati osnovnoškolsku djecu partnerskih osnovnih škola radionicama usmjerenih jačanju spoznaja o važnosti integracije različitosti, razvijanju i očuvanju prijateljskih veza, važnosti njegovanja i čuvanja vlastitog nacionalnog identiteta uz poštovanje drugih identiteta, toleranciju i otvorenost, kulturu nenasilja, emocionalno osnaživanje, senzibilitet za drugačije (posebno slabije), razvijati kritičko mišljenje i kreativno mišljenje i izričaj, motivirati djecu na cjeloživotno učenje i pozitivnu percepciju prema učenju i školskom sustavu

·         informirati, educirati, podržati i osnažiti roditelje i roditeljske kapacitete kako bi bili konstruktivna podrška i pozitivan primjer

·         poticati razvoj socijalnih vještina djece – timskog rada/rada u grupi, fair-playa, vrijednosti rada i truda, zalaganja i kompetitivnosti

·         praktičnom podrškom u učenju jačat ćemo kapacitete djece pripadnika romske manjine i djece s teškoćama u ponašanju za svladavanje školskog gradiva

·         obilježavanjima međunarodnih dana promicat ćemo multikulturalnost, prihvaćanje, poštivanje ljudskih prava (s naglaskom na prava djece, manjina i azilanata/migranata), jačati svijest o važnosti njegovanja i poštivanja, njegovanja općeljudskih vrijednosti, civiliziranog, demokratskog društva

·         poticati kreativno stvaralaštvo, kreativno razmišljanje,

·         poticati ljubav prema materinjem jeziku, nacionalnom identitetu i kulturi

·         poticati i podržavati volontiranje aktivnostima koje uključuju volonterki angažman, kao izraz aktivizma i svijesti o potrebama svoje zajednice

·         pružiti podršku organizacijama koje rade s azilantima/migrantima i doprinijeti lakšoj integraciji djece i odraslih azilanata/migranata/osoba

Podijelite s prijateljima