Projekt: “STAV – stvarna promjena počinje od mene”

Provedba: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Projekt je odobren i financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Provodi se u partnerstvu s osnovnim i srednjim školama, Centrima za socijalnu skrb na području Grada Zagreba i Karlovačke županije, te u suradnji s Duga Zagreb i Centrom Anzip.

Generalni cilj projekta: osigurati savjetodavnu pomoć žrtvama nasilja u obitelji – organizacijom aktivnosti psihološkog/psihoterapeutskog te pravnog savjetovanja.

Specifični ciljevi projekta:

• savjetovanje žrtava nasilja u obitelji, kroz aktivnost telefonskih i individualnih savjetovanja za žrtve nasilja (odrasle), kroz Pravnu podršku žrtvama nasilja pravnim savjetima pravnih stručnjaka savjetovališta Doma Duga Zagreb.

• osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva u području rada savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji suradnjama s organizacijama civilnog društva srodnog djelovanja (prvenstveno Ženskom kućom i Dugom) te organizacijom Završne konferencije sa stručnjacima na temu prepoznavanja žrtava u zajednici, osnaživanja i resocijalizacije žrtava nakon odvajanja od nasilnika.

Uz to kroz aktivnost Kreativno-psihološke radionice za djecu i odrasle te Predstavom za djecu planiramo osvijestiti pojavnost nasilja, prisutnost u svakodnevnom životu, naše reakcije na nasilje, neprepoznatost u društvu, toleranciju određenog nasilja i skrivenost iza zidova i vrata (tzv. privatnost obiteljskog nasilja). Radionicama u osnovnim i srednjim školama želimo djecu i mlade informirati o obiteljskom nasilju i pojavnim oblicima, profilima nasilnika i žrtve, potaknuti kritičko razmišljanje i medijsku pismenost o toj temi, poslati poruku o tome da o nasilju ne treba šutjeti, kao i preispitati i revidirati uvriježene stereotipe i predrasude o obiteljskom nasilju. Edukacijom socijalnih radnika, obiteljskih liječnika i policijskih službenika želimo olakšati žrtvama obraćanje navedenim subjektima, poboljšati komunikaciju i poboljšati znanja i komunikacijske vještine navedenih subjekata u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja. Kampanjom kroz animirani film želimo poslati najupečatljivije poruke vezane uz obiteljsko nasilje i diseminirati postignuća odnosno rezultate projekta.

Projektom ćemo pružiti psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u obitelji. Aktivnostima izravnog pravnog i psihološkog savjetovanja, neizravno edukacijom ostalih dionika u radu s ovom ranjivom skupinom, radionicama u školama, želimo djelovati kurativno i preventivno na djecu, izravne ili kolateralne žrtve nasilja u obitelji.

Podijelite s prijateljima