U obiteljskoj skupini postoje različite razine moći, znanja, zrelosti i autoritarnosti. Rođenjem unuka, konfiguracija obiteljskih odnosa postaje kompleksnija jer novi član često transformira cijelu obiteljsku skupinu i mijenja obiteljski sustav na dubljim razinama. Obiteljska zajednica je zapravo jedan „mali laboratorij“ u kojem svaki od članova razvija svoje fizičke, emocionalne, intelektualne i duhovne kapacitete.

U jednom od istraživanja, tri četvrtine baka i djedova je izvijestilo da su uključeni u aktivnosti s unucima poput šetnje po parku, vjerske aktivnosti, razgovore o obitelji i obiteljskoj povijesti, gledanje televizije ili videa, posjetite drugima, kupovine, pričanje priča i igranje. Polovica ispitanih baka i djedova također pomaže svojoj obitelji pri kućanskim poslovima, vozi unuke u i iz škole, obrađuje vrt i kuha, dok četvrtina pomaže unucima pisati domaću zadaću. Utvrđeno je da se ovaj raspon aktivnosti održava bez obzira na učestalost kontakta i bez obzira na to žive li baka i djed u istom kućanstvu s unucima ili ne.

No uzimajući u obzir učestalost, opseg i intenzitet uključenosti bake i djedova u obitelj, karakteriziraju ih različiti stilovi njihove uloge. Neugarten i Weinstein su 1964. godine razvili jedu od prvih tipologija stilova uloge baka i djedova. Njihova tipologija uključuje pet stilova:

 • Formalni stil
  Opisuje baku i djeda koji održavaju čistu liniju između te uloge i uloge roditelja. Oni će povremeno paziti na djecu, kupovati im posebne darove ili pomagati u svakodnevnim sitnicama, ali neće nuditi savjete o podizanju djece roditeljima.
 • Tražitelj zabave
  Uključuje bake i djedove koji smatraju da bi njihov odnos s unucima trebao biti ugodan i slobodan. Oni se više žele zabaviti sa svojim unucima nego postaviti liniju autoriteta.
 • Surogat roditelja
  Radi se o stilu u kojem baka ili/i djed (češće bake), preuzimaju ulogu roditelja i mogu zamijeniti majku djeteta. Ta uloga je poželjna kada majka ne može brinuti o djeci zbog posla ili iz drugih razloga.
 • Rezervoar obiteljske mudrosti
  Ovaj je stil koji često preuzimaju djedovi, a predstavlja autoritativnu figuru s tradicionalnom moći. Ta moćna figura prenosi lekcije, resurse i sposobnosti.
 • Udaljene figure
  Ovakav stil opisuje baku i djeda koji imaju rijedak ili nemaju uopće kontakt sa svojim unucima, a kada ga imaju, obično uključuje kratkotrajno druženje prilikom obiteljskih rituala u vrijeme blagdana.

Cherlin i Furstenberg razvili su drugu popularnu klasifikaciju stilova uloge bake i djeda. Tu klasifikaciju su kasnije proširili Mueller i suradnici, a ona također uključuje pet stilova:

 • Utjecajan
  Podrazumijeva bake i djedove koji su fizički prisutni i visoko uključeni u život svojih unuka tjedno pa čak i gotovo svakodnevno. Oni osjećaju da imaju prisan odnos sa svojim unucima i djeluju kao prijatelji. Oni ponekad savjetuju unuke i razgovaranju s njima o njihovoj budućnosti. Također nude instrumentalnu pomoć u obliku financija, ali im pomažu da pronađu posao i slično. Autoritet i disciplina su također važan dio ove uloge.
 • Podržavajući
  Za razliku od utjecajnih baka i djedova, ovi ne ulaze u ulogu autoriteta i discipline svojih unuka. Oni vide unuke vrlo često iako ne češće od utjecajnih djedova i baka. Ohrabruju talente svojih unuka i uključeni su u njihove aktivnosti te tako održavaju prisan odnos.
 • Pasivni
  Pasivni bake i djedovi su blago do umjereno uključeni u živote svojih unuka. Oni ne pružaju instrumentalnu pomoć, ne predstavljaju autoritet, ne zalažu se za disciplinu, ne uključuju se previše u život svojih unuka i njihove aktivnosti. Svejedno se smatraju prijateljem svojih unuka, osobom od povjerenja u određenim temama kao što su roditelji i budućnost te osjećaju da njihovi unuci uče od njih. Pasivne bake i djedovi vjerojatnije žive dosta udaljeno od svojih unuka ili imaju velik broj unuka.
 • Autoritetno orijentirani
  Poput pasivnih, manje se druže sa svojim unucima. Sebe vide kao autoritet i potiču disciplinu kod unuka. Spremni su dati savjet i podijeliti svoju mudrost, ali pružaju i nešto instrumentalne pomoći svojim unucima. Ovaj stil karakterizira bake i djedove mlađe životne dobi, u pravilu zaposleni na puno radno vrijeme, poticani od roditelja da budu autoritet i češće su to majčini roditelji.
 • Odvojeni
  Najmanje uključeni u život svojih unuka, ne smatraju se bliskima svojim unucima te ih ne poznaju dobro, ali povremeno pružaju financijsku pomoć.

Utjecajni i podržavajući bake i djedovi su dio visoko kohezivnog obiteljskog sistema. U usporedbi s ostalim tipovima, oni imaju  manje unuka, teže tome da ih educiraju, žive bliže i moguće je da se bave poljoprivredom. S druge strane, pasivni i odvojeni bake i djedovi koji žive daleko od unuka, češće su roditelji oca, imaju više unuka, manjka im samopouzdanja još od doba uloge roditelja i uglavnom nisu uključeni u poljoprivredu.

Baka i djed kontinuirano razvijaju i mijenjaju stilove svoje uloge usporedno s rastom i razvojem, ali i zauzetošću unuka što implicira da socijalni život unuka utječe na njihov odnos s bakom i djedom.

Bez obzira na to kakvu ulogu baka i djed preuzmu, smatra se da njihova uključenost doprinosi sveopćoj dobrobiti obitelji i važan su obiteljski resurs.

 

Napisala: Lidija Kramar, mag.soc.pol.

Slika preuzeta s:  Pixabay

Literatura:

 1. Ando, K. (2005). Grandparenthood: Crossroads between Gender and Aging. International Journal of Japanese Sociology, 14(1), 32-51.
 2. Jessel, J. i sur. (2011). Different spaces: Learning and literacy with children and their grandparents in east London homes. Linguistics and Education 22(1), 37–50.
 3. Moro, Lj. i Nemčić Moro, I. (2010). Odnos više generacija u obitelji. Medicina fluminensis, 46(3), 284-291.
 4. Segrin, C. i Flora, J. (2005). Family communication. London: LEA’s communication series.

 

Podijelite s prijateljima