Svjetska Zdravstvena organizacija kao “krovna” zdravstvena institucija definira zdravlje kao “stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili slabosti/nemoći, tjelesnog ili duhovnog nedostatka.”
Ovdje je od važnosti da je mentalno zdravlje integralni dio ove definicije. Ciljevi i tradicija javnog zdravstva i unaprjeđenja zdravlja mogu biti jednako u domeni mentalnog zdravlja kao i u domeni zaraznih ili srčanih bolesti.

Mentalno zdravlje dugo je bilo definirano kroz prisustvo ili odsustvo psihijatrijskih simptoma pa su i čitave knjige pod nazivom “mentalnog zdravlja” uglavnom predstavljale priručnike o psihopatologiji.

Izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije za 2001. godinu, optimistično nazvan “Mentalno zdravlje: Novo poimanje, nova nada” slijedeći biosocijalnu paradigmu, doduše, uz naglašavanje potrebe sudjelovanja “zajednice” u “pitanju” mentalnog zdravlja posvećen je prevenciji mentalnih poremećaja. Samo jedan “dodatni” dokument specifično se ticao onoga sto bi se smatralo “pozitivnim” mentalnim zdravljem.

Tek u izvještaju SZO iz 2004. godine pojavljuje se “slogan” – “Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja”, pozivajući se na neizmjenjenu definiciju iz 1948. godine. Sljedeći slogan bio je da je mentalno zdravlje “ više nego odsustvo bolesti: vitalno je za pojedince, obitelj i društvo” nakon čega slijedi definicija koja treba biti osnova za “akcijske programe” što je osnovni cilj Svjetske zdravstvene organizacije, čije implementacije važe za sve državne članice Ujedinjenih nacija, koje ovise o njenoj praktičnoj pomoći: “Mentalno zdravlje je stanje dobrobiti u kojem osoba ostvaruje vlastite sposobnosti, može prevladavati normalni stres svakodnevnog života, može produktivno raditi i u stanju je doprinositi svojoj zajednici.“

Mentalno zdravlje, kao neodvojivi dio općeg zdravlja održava ravnotežu između osobe i njene okoline, a pod utjecajem je:

  • individualnih psiholoških i bioloških čimbenika
  • socijalnih interakcija
  • društvenih struktura i resursa, kulturnih vrijednosti.

U ovom kontekstu mentalno zdravlje centralni je dio procesa koji obuhvaća predosponirajući, aktualne percipirajuće i podržavajuće faktore, kao i različite posljedice i zdravstvene ishode.

U pozitivnom smislu, mentalno zdravlje je osnova za blagostanje i efektivno funkcioniranje kako za pojedinca, tako i za njegovu zajednicu.

Prema suvremenim shvaćanjima mentalno zdravlje, dakle, ne podrazumijeva samo odsustvo mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, psihotični poremećaji ili osobni problemi, već također podrazumijeva prisutnost uobičajenih iskustava pozitivnih emocija kao što su radost, sreća, zadovoljstvo, smisao, svrha i nada.

 

Napisao: Đorđe Maksimović

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima