VAŽNO: Dragi zainteresirani sudionici stručnog predavanja obaviještavamo vas da je radi vanredne situacije jednog od predavača, isto otkazano za sutra. Uskoro ćemo vas obavijestiti o novom terminu predavanja. 

 

Krugovi – centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje u suradnji sa Hrvatskom udrugom za mirenje, HUM, organizira stručno predavanje pod nazivom ”Medijacija – izazovi i praksa danas”

Ovim predavanjem želimo podići svjesnost o korištenju medijacije kao vještine rješavanja visoko-konfliktnih sporova unutar i izvan Centara za socijalnu skrb. Predavanje je namijenjeno svim stručnjacima zaposlenim pri CZSS-u, ali i svim stručnjacima zainteresiranim za učenjem više o medijaciji te kada i gdje se ona može koristiti.

Naši višegodišnji iskusni predavači, mr. sc. Danica Lisičar – transakcijska analitičarka u medijaciji te trenerica miritelja pri HUM-u, i dr. sc. Vanja Bilić – obiteljski medijator te trener miritelja pri HUM-u će održati stručno predavanja u trajanju od sat i pol.

U predavanju će se baviti temama poput razumijevanja koncepta izvansudskog rješavanja sukoba, modela rješavanja sporova medijacijom prema Harvardskoj školi te prepoznavanje i korištenje komunikacijskih vještina u rješavanju konflikata, i dr.

Predavanje će se održati preko Microsoft Teams platforme te će biti bodovano od strane odgovarajućih komora (Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora psihologa, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora te Hrvatska odvjetnička komora).

 

~ UPUTE ZA PRIJAVU ~

Za prijavu na predavanje potrebno je poslati svoje ime i prezime, radnu poziciju i ustanovu zaposlenja na mail [email protected].

Nakon prijave dobiti ćete više informacija o samoj prijavi na predavanje.

Predavanje je dio projekta “Roditelj se postaje i ostaje”, financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike. Više o projektu za potporu jednoroditeljskim obiteljima i osobama koje prolaze kroz proces razvoda, možete saznati na našoj stranici, u rubrici “projekti”.

Podijelite s prijateljima