Trajanje programa: 1.10.2022.-1.10. 2025.

Program financira Ministarstvo zdravstva, a Centar Krugovi provodi u partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom te uz suradnju s domovima zdravlja i patronažnim službama s područja Novog Zagreba, Centrom za socijalnu skrb podružnica Novi Zagreb, srodnim udrugama ( Sve za nju, Krijesnica, Ljubav na djelu ), Klinikom za tumore.

Opći cilj programa jest pružiti podršku maligno oboljelim osobama u Republici Hrvatskoj kroz organizirano psihološko, medicinsko i pravno savjetovanje, te psihosocijalnu i praktičnu volontersku i grupnu podršku u Centru Krugovi.

Prednost u ostvarivanju besplatne podrške imaju osobe niskog socijalnog statusa. Prilikom prijave za pojedinu aktivnost potrebno je priložiti liječničku dokumentaciju te popuniti upitnik o kriterijima za psihosocijalnu i pravnu podršku.

Aktivnosti programa:

  1. Edukacija za volontere u psihosocijalnoj potpori maligno oboljelima.
  2. Koordinacija volontera za pružanje podrške maligno oboljelima.
  3. Supervizija volonterskog rada
  4. SOS telefon za osobe suočene s dijagnozom malignog oboljenja- besplatna psihološka podrška za osobe koje imaju dijagnozu malignog oboljenja
  5. Telefonska i online pravna, medicinska i psihološka platforma „Suncokret“- sa korisnim stručnim člancima
  6. You tube objave i kratki video materijali za lakše nošenje s dijagnozom
  7. Grupa podrške- mjesečno, uz vodstvo psihoterapeuta- suport grupe, jačanje osobnih mehanizama za nošenje sa dijagnozom i prevencija narušavanja psihičke stabilnosti oboljelih
  8. Kućne posjete i pomoć maligno oboljelima – pomoć u svakodnevnici, prevencija razvoja psihičkih oboljenja. Pomoć i podrška uključuje: razgovor, aktivno slušanje, šetnja, donošenje namirnica i lijekova, sitni kućanski poslovi.

Podijelite s prijateljima