Travanjska supervizija volontera Krugova…

U ponedjeljak, 24.travnja, u Centru Krugovi održat će se supervizija volontera koji su angažirani u terenskim aktivnostima sa korisnicima.

Pozivamo sve naše volontere da se odazovu i prisustvuju superviziji – ona je preduvjet da volontiranje bude učinkovito, a volonter/ka zadovoljan/na i motiviran/na za nastavak volonterskih aktivnosti.

Termin održavanja: 24.4.2017. u 17.30 sati
Mjesto održavanja: Centar Krugovi, Kombolova 13, Utrina, prizemlje
Voditeljica: Ivana Grabar

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima