Da osnažimo volonterske kapacitete našeg tima…

Na jučerašnjoj superviziji podsjetili smo se na lijepe događaje i susrete volontera i naših korisnika, a podijelili smo i  neugodna, zbunjujuća, više ili manje teška iskustva. Također smo uvježbavali komunikaciju primjerenu određenim sitaucijama i profilu korisnika.
Obzirom da su na superviziji sudjelovali i naši EVS volonteri prevodili smo im i poticali ih da se uključuju koristeći hrvatski u mjeri u kojoj mogu.
Vjerujemo da će i ova supervizija doprinijeti tome da budemo bolji, učinkovitiji i zadovoljniji u svojoj volonterskoj ulozi.
Superviziju je vodila Ivana Grabar.

Vidimo se na sljedećoj!

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

 

Podijelite s prijateljima