Projekt “Svaki dan-dobar dan” podržan je sa strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u 2018. godini.  MDOMSP logo

Glavni cilj:

  • Jačanje kapaciteta udruge za nastavak provedbe programa poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina u ruralnim, teško dostupnim područjima Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije, grada Samobora te na području Novog Zagreba.

 Specifični ciljevi:

  • Briga o zdravlju, prevencija bolesti kroz pružanje usluge mjerenja tlaka prilikom kućnih posjeta

 

  • Pomoć u kući i vrtu za korisnike u ruralnim, teško dostupnim područjima, te za usamljene i same na području Novog Zagreba

 

  • Pružiti psihosocijalnu podršku za starije osobe koje žive u samačkim kućanstvima, za one narušenog zdravlja, općenito osobe koje se suočavaju s životnim teškoćama i problemima/poteškoćama koje sa sobom nose starost i usamljenost, na području Zagreba te ruralnih dijelova Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije, grada Samobora

 

  • Osigurati hranu, kućanske i higijenske potrepštine kroz organizaciju humanitarnih akcija, za najugroženije korisnike – starije i nemoćne osobe, socijalno ugrožene na područjima provedbe projekta

 

  • Jačanje kapaciteta Centra i širenje mreže partnerstva sa srodnim udrugama, Centrima za socijalnu skrb, te ostalim dionicima koji pružaju podršku starijim i nemoćnim, socijalno ugroženim osobama

 

  • Jačanje volonterskih mreža i kapaciteta Centra za podršku starijim, nemoćnim i socijalno ugroženim korisnicima

 

  • Educiranje zaposlenika za pisanje i provedbu EU projekata preko ESF-a, u svrhu prijave projekata za pomoć i podršku ranjivim skupinama, s posebnim naglaskom na starije i nemoćne, te socijalno ugrožene korisnike

 

  • Poticanje i jačanje osviještenosti javnosti za potrebe starijih, nemoćnih i socijalno ugroženih osoba kroz obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba te kroz pozivanje na humanitarne akcije

 

Podijelite s prijateljima