Prema definiciji spomenuta usluga podrazumijeva davanje podrške i pružanje pomoći na daljinu,  korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija.Chat, Symbol, Bubble, Talk, Speak

Aktualna epidemiološka situacija intenzivnije nas je pogurala u to područje. Komunikacija s bližnjima, s prijateljima kao i poslovna komunikacija jedno je vrijeme bila ostvariva samo tim putem.

Tele-care je interakcija između dvije ili više osoba koja se odvija online ili telefonski, u cilju ostvarivanja kontakta. Tele-care uključuje i podršku razgovorom, savjetovanjem pa i psihoterapijom, pojedincu ili grupi. Takav vid pomaganja ima svoje prednosti i mane.

PREDNOSTI:

  • veća dostupnost – online i tele-care omogućava širi doseg (npr. u mogućnosti smo komunicirati s osobama koje žive u drugom gradu/državi/mjestu)
  • ušteda vremena – nije potrebno odvojiti vrije me za dolazak i odlazak k osobi s kojom komuniciramo
  • praktičnost – nije potrebno oblačiti se za izlazak, kontaktirati možemo iz udobnosti vlastitog doma, može se odvijati i pisanim putem što omogućava registraciju/snimanje i ponovno čitanje/slušanje

NEDOSTACI:

  • nedostatak kontakta uživo – neke osobe teško ostvaruju kontakt s drugom osobom preko tehnologije, osjećaju se neprirodno i ne mogu se opustiti
  • nemogućnost stvarnog fizičkog kontakta – rukovanja, dodira poput tapšanja i sl., otežani rad s tijelom u prostoru
  • oslabljena neverbalna komunikacija – preko telefona nije moguće vidjeti osobu i pratiti njenu neverbalnu komunikaciju, preko videa komunikacija je obično usmjerena na lice druge osobe, dok ostatak tijela ostaje nevidljiv
  • loša internetska ili telefonska veza, pomaci/prekidi u komunikaciji
  • nekim ljudima pisana forma ne odgovara jer teško pretaču svoje misli i osjećaje u pisanjem

Children, Telephone, Sketch, Can, Wire

U svakom slučaju, kad ne postoji druga mogućnost, tele-care je je mogućnost (prilika) da budemo u kontaktu s nekim, da umanjimo osjećaj usamljenosti kod ljudi koji je osjećaju, pružajući im mogućnost da s nekim razgovaraju, da ih netko posluša, da imaju osjećaj povezanosti  i uključenosti. Ne postoji niti jedan medicinski čimbenik koji na zdravlje (mentalno i fizičko) utječe jače i više od povezanosti i bliskih odnosa s drugima.
Čovjek je društveno biće i osjećaj povezanosti s drugim ljudskim bićima njegova je osnovna potreba.

U tele-care kontaktu važno je isto da smo “nasmiješeni”, otvoreni, usmjereni na drugu stranu, da aktivno slušamo.

Antonija Pleša
Projekt “Riječi koje liječe”

Podijelite s prijateljima